Education Information

Education Information

 • 2014 - 2017 Doctorate

  Hitit University, Instıtute Of Socıal Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr) (Omü Üniv. Ortak), Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Gazi University, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1996 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Hotel, Restaurant And Caterıng Servıces, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Sporcu eğitim merkezlerindeki atletizm branşı öğrenci-sporcuların başarı algıları ile spora katılım güdülerinin incelenmesi

  Hitit University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr) (Omü Üniv. Ortak)

 • 2004 Postgraduate

  T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan antrenör yetiştirme kurslarının değerlendirilmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi (Yl) (Tezli)