Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavlarına İlişkin Metaforik Algıları

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları (Second International Learning, Teaching and Educational Research Congress - ILTER), Amasya, Turkey, 5 - 07 September 2019

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerin Özel Yetenek Sınavlarına İlişkin Metaforik Algıları

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Amasya, Turkey, 5 - 07 September 2019, pp.37-41

EFFECT OF REGULAR PHYSICAL EXERCISES ON THE METABOLİC PROFILEOF OBESE UNIVERSİTY FEMALE SUTUDENTS

5.INTERNATIONAL EURASIAN CONGRESS ON NATURAL NUTRİTION HEALTY LIFE AND SPORTS, 2 - 06 October 2019, vol.2, pp.1491-1498

Genç Sporcuların Problem Çözme Becerilerinin Hedef Yönelimlerini Belirlemedeki Rolü

2nd International Akademic Sport Research Congress, 19 - 21 September 2018

An Investigation of Emotional Intelligence Level of Sport Sciences Students: The Role of Self-Efficacy

4th International Exercise and Sport Psychology Congress, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018

DETERMINATION OF THE VOCATIONAL SENSE OF BELONGING LEVELS OF SPORTS SCIENCE ACADEMICS LIVING IN DIFFERENT CITIES

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi, Antalya-Alanya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.0-1490

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DOPİNG BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS KONGRESİ, Alanya/Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018

EFFECTS OF REGULAR PHYSICAL EXERCISES ON THE METABOLIC PROFILE OF OBESE UNIVERSITY FEMALE STUDENTS

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018

MEASUREMENT OF DOPING KNOWLEDGE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi, Turkey, 5 - 08 April 2018

An Investigation of Emotional Intelligence Level of Sport Sciences Students: The Role of Self-Efficacy

IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 April 2018

Antrenör Sporcu İlişkilerinde İletişim Becerilerinin Öneminin İncelenmesi

Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 23 - 26 November 2017

Books & Book Chapters

Antrenörlerin Liderlik Davranışlarının SporBranşına Göre İncelenmesi

in: SporBilim, Doç. Dr. Gökmen ÖZEN, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.229-240, 2020

ALGILANAN EBEVEYN, AKRAN VE ANTRENÖR GÜDÜSEL İKLİMLERİNİNCİNSİYETE VE KAYGI DÜZEYLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ-1, , Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.345-354, 2019

Metrics

Publication

34

Thesis Advisory

4

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals