General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Kalp Ve Damar Cerrahisi
Research Areas: Health Sciences

Names in Publications: Zafer ER

Metrics

Publication

102

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

1

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Cengiz ER


E-mail : Erzafer2008@gmail.com

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Medeni Durum                    Evli – Dört Çoçuk babası

Askerlik Durumu                Tamamlandı

Kurum Sicil No                 1482

Emekli Sicil No                 69537394

 

İŞ TECRÜBESİ

 1) Pratisyen Hekim (mecburi hizmet)  Rize ikizdere sağlık ocağı 1996-97

 2)Yedek Subay,Asteğmen (Askerlik) Mardin Kızıltepe -Şenyurt hudut taburu 1997-1999

 3) Pratisyen Hekim,Gölcük-Yalova/deprem yardım ve Armutlu sağlık ocağı doktoru 1999-2000

4) Pratisyen Hekim, Bursa 112  Acil yardım kurtarma/2000-2009

5) Asistan Doktor,Çanakkale 18 Mart Üniversitesi  Kalp Damar Cerrahisi AD.2009-2012

 6)  Asistan Doktor,Marmara üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi AD.2012-2014

7) Uzman Hekim,Yozgat Devlet Hastanesi  Kalp Damar Cerrahisi 2015-2017

8) Dr.öğ. üy. Bozok Üniversitesi Tıp Fakultesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.  

 

 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

Üniversite                             Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -1996

 

Uzmanlık                             Marmara Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi- 2014

 

2015 - 2017                          Yozgat Sehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği

 

2017 -                                 Bozok Üniv. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı. Dr öğretim üyesi  

SEMİNER ve KURSLAR

 

1) İş Yeri hekimliği Sertifikası(Türk Tabibler Birliği) 1999

 2) Bursa Valiliği il Afet Yardım Kordinasyonu -2000

 3) Travma ve acil müdahele (Bursa il sağlık md)-2000

 4) Erişkin Travma İlk yardım acil kurtarma sertifikası (Uludağ üniversitesi) -2001

 5) Çocuk ilk yardım kurtarma sertikası kursu (Bursa il sağlık md)-2002

 6) 18-20 Kasım 2011 Eskişehir TKDC okulu

 

YABANCI DİL BİLGİSİ

 

İngilizce (2018 Bahar Dönemi Yök dil puanı : 71)

 

YAYINLAR

 

SCI ve SCI-E dergilerde yayınlanmış makale ve vaka takdimleri

 

 

          Simultaneous coronary artery bypass grafting on beating heart and right upper lobectomy in a patient with a lung adenocarcinoma. Atilgan K, Demirdas E, Metin B, Er Z C, Cicekcioglu F. A Turk Gogus Kalp Damar Cerr. Der.  2018;26(4):646-648.

          Treatment of Chylothorax with Pleurodesis (A Lesser Known Complication of Behçet's Disease): A Case Report E Demirdaş, K Atilgan, ZC ER, SE Akın The Journal of Tehran University Heart Center 13 (4), 180

          Evaluation of Neurocognitive Abilities in Patients Undergoing Carotid Endarterectomy Surgery. ER ZC, K. ATILGAN The Heart Surgery Forum 1 (doi: 10.1532/hsf.3371), e158-e164

          THE TREATMENT OF CHYLOTHORAX WİTH PLEURODESIS,A LESSER KNOWN COMPLİCATION OF BEHCET’S DISEASE:CASE REPORTE Demirdaş, K Atılgan, ZC ER, SE AKIN 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULAR

          Coronary artery bypass grafting in a renal transplant patient: case report K ATILGAN, E Demirdaş, M Boran, ZC Er, F Çiçekçioğlu The European Research Journal 5 (2), 424-427

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makale ve vaka takdimleri

          Demirdas E, Atilgan K, Er C Z, Demir V, Cicekcioglu F. The Comparative Evaluation of the Frequency of Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting in Beating Heart and Cardiopulmonary Bypass. The American Journal of Cardiology. 2018 Apr;121(8):e44

 

          Demirdas E, Atilgan K, Er C Z, Cicekcioglu F. Atypically mitral valve originated giant myxoma presenting with acute ST-segment elevation myocardial infarction and acute pulmonary edema. Journal Surgery and Medicine 2018;2(1):130-3. DOI: 10.28982/josam.379659.

          Demirdas E, Atilgan K, Er C Z, Cicekcioglu F. Extra-anatomic Left Carotico-Subclavian Artery Bypass Technique in a Patient with Subclavian Steal Syndrome: Case report. EJCM 2017;5(3):54-7.

          Atilgan K, Demirdas E, Boran M, Er C Z. Coronary artery bypass grafting in a renal transplant patient: case report. Eur Res J 2016;10(2):42-4. DOI: 10.18621/eurj.386681.

          Demirdas E, Atilgan K,  Er C Z, Cetin E, Sevuk U, Mungan U, Mavioglu L, Cicekcioglu F, Bardakci H, Birincioglu L. The Comparison of Three Different Risk Scoring Systems in Patients Undergoing Open Heart Surgery. Smyrna med.  j. 2017;3:23-31.

          Demirdas E, Atilgan K,  Er C Z, Cetin E, Sevuk U, Cicekcioglu F, Bardakci H, Birincioglu L. Can EuroSCORE Which Helps to Predict Early Mortality in Open Heart Surgery Predict Mortality and Morbidity in Patients Undergoing Mitral Valve Surgery ? Smyrna med.  j. 2018;1:26-33.

          Demirdas E, Atilgan K,  Er C Z, Cetin E, Sevuk U, Mungan U, Cicekcioglu F, Bardakci H, Birincioglu L. Is it Possible to Use EuroSCORE Which Helps to Predict Early Mortality in Open Heart Surgery for Evaluating Morbidity ? Smyrna med.  j. 2017;2:16-21.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale ve vaka takdimleri

          Er C Z, Demirdas E, Atilgan K, Koray AK, Isbir S, Arsan S. Koroner Arter Baypas Cerrahisi Yapılan Hastalarda Erken Dönemde Görülen Nörokognitif Değişiklikler İle İntraoperatif Serebral Oksimetre Değerleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Bozok Med J 2017(2);14-22.

          Demirdaş E, Atılgan K, Altınay L,Çetin E, Er C Z, Çiçekcioğlu F,Bardakçı H,Birincioğlu C L Üç Farklı Risk Skorlama Sisteminin Koroner Arter Baypas Greftleme Yapılan Hastalarda Mortalite Öngörmedeki Etkinliklerinin Kıyaslanması. Bozok Med J 2018(3);92-98

          Er C Z, Atilgan K,Demirdas E, Kronik Derin Ven Trombozu Olan Hastada Akut Gelişen İliak Ven Trombozunun Farmakomekanik Tedavisi : Olgu Sunumu. Bozok Med J 2018(3);136-138

 

 

Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan sözel ve poster bildiriler

          Atilgan K, Demirdas E, Kantekin C, Er C Z, Cicekcioglu F. Radyofrekans ablasyon uygulanan olgularda anestezi tekniklerinin karşılaştırılması. 18. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 9. Ulusal Fleboloji Kongresi 2017, Suppl 1;S:20;SB-031.

          Demirdas E, Atilgan K, Er C Z. Yozgat Yöresinde Açık Kalp Cerrahisi Yapılan Hastalarda Postoperatif Serum Albumin ve Total Protein Seviyelerinin Sıklıkla Düşük Tespit Edilmesi. III. ULUSLARARASI BOZOK 2018;03-05 mayıs Yozgat Sempozyumu S:120

          Er C Z, Demirdas E, Atilgan K. Koroner Arter Bypas Cerrahisi Yapılan Hastalarda Off-Pump Ve On-Pump Tekniğinin Erken Dönemde Nörokognitif Fonksġyonlar Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Ahtamara 1. Uluslararası multidisipliner çalışmalar kongresi özet kitabı. S:21 25-26 Ağustos 2018 Gevaş-Van.

          Atilgan K, Er C Z, Demirdas E. Anadoluda Antik Tıptan Bu Yana Varis Tedavisi. Ahtamara 1. Uluslararası multidisipliner çalışmalar kongresi özet kitabı S:22  25-26 Ağustos 2018 Gevaş-Van.

          Kıvanç Atılgan, Ertan Demirtaş, Cengiz Zafer ER Variköz Venlerde Endovenöz N Butil Siyanoakrilat Tedavisi Sonuçlarımız. 15. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ön bildiri kitabı s:103-104 26-29 Ekim 2018 Antalya -Belek

          Ertan Demirtaş, Kıvanç Atılgan, Cengiz Zafer ER Arteriovenöz Fistül Anevrizmalarında Cerrahi Tecrübelerimiz 15. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ön bildiri kitabı S:45 26-29 Ekim 2018 Antalya -Belek

           Ferit Çiçekçioğlu, Kıvanç Atılgan, Ertan Demirtaş, Cengiz Zafer ER Does LAD depression sign in coronary angiography corralate with intramyokardial left anterior descending coronary artery? 15. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ön bildiri kitabı s:99 26-29 Ekim 2018 Antalya -Belek

          The comparision of sugical results of patients undergoing on-pump and off-pump coranary artery bypass grafting 15. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ön bildiri kitabı s:108 26-29 Ekim 2018 Antalya -Belek

 

 

 

 

UZMANLIK TEZİ

 

KORONER BYPASS CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE GÖRÜLEN NÖROKOGNİTİF DEĞİŞİKLİKLER İLE İNTRAOPERATİF SEREBRAL OKSİMETRE DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ AD, İSTANBUL, 2014.

Contact

Email
z.cengiz.er@bozok.edu.tr
Other Email
zafer.cengiz@yobu.edu.tr
Web Page
https://avesis.bozok.edu.tr/z.cengiz.er
Mobile Phone
+90 532 761 4634
Fax Phone
+90 0532 761 4634
Address
erzafer2008@gmail.com