Academic and Administrative Experience

Courses

 • Doctorate Enfektif endokarditler

 • Doctorate Kalp tümörleri

 • Doctorate Konjenital kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi (ASD) ASD, VSD, TOF

 • Postgraduate Perikart hastalıklarının cerrahi tedavisi

 • Doctorate Konjenital kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi (VSD)

 • Doctorate Aort darlığı

 • Doctorate Konjenital kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi (ASD)

 • Doctorate Aort yetmezliği

 • Doctorate Kanıta Dayalı Tıp, Kanıtların Değerlendirilmesi

 • Doctorate Konjenital kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi (TOF)

 • Doctorate Periferik Arter Hastalıkları

 • Doctorate Venöz Damar Hastalıkları

 • Undergraduate PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI

 • Undergraduate VENÖZ HASTALIKLAR

 • Undergraduate Tıbbi ingilizce

 • Undergraduate PRATİK TIP UYGULAMASI