Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki Staj UygulamalarınınEtkinliliği ve Verimliliği: Yozgat İli Örneği

2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve ÖğretimSempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.16

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Kişilik, Sosyo-DemografikÖzellikleri Üzerine Bir İnceleme

2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve ÖğretimSempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.123

Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Sektörün Beklentileri:Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Örneği

2. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDEMESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.15

Meslek Yüksekokullarındaki Muhasebe Eğitimine Yönelik Literatür İncelemesi ve Değerlendirmesi

İSVET 2017, 2. uluslararası yükseköğretimde mesleki eğitim ve öğretim sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.124

Metrics

Publication

13