Res. Asst. ÇAĞRI KÖYLÜ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Muhasebe Finansman


Research Areas: Accounting, Accounting and Control

Metrics

Publication

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2023 - Continues

2023 - Continues

Doctorate

Yozgat Bozok University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

2009 - 2013

2009 - 2013

Postgraduate

Kütahya Dumlupinar University, Tıp Tarihi Ve Etik A.B.D. (İng.), İşletme (Muhasebe-Finansman) (Yl) (Tezli), Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Kütahya Dumlupinar University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

2013

2013

Postgraduate

KOBİ'ler için Türkiye finansal raporlama standartları: Bankaların görüşleri üzerine bir araştırma

Kütahya Dumlupinar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Muhasebe-Finansman) (Yl) (Tezli)

Research Areas

Accounting

Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Research Assistant

Yozgat Bozok University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Non Academic Experience

2010 - 2011

2010 - 2011

Muhasebe Personeli

Other Public Institution, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Kütahya Bölge Birliği

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Muhasebe Eğitiminde Yeni Arayışlar: Çevrimiçi Etkileşimli Etkinliklerin Muhasebe Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

DALKILIÇ E., KÖYLÜ Ç.

9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi - ICAFR'22, Tokat, Turkey, 29 September 2022

Books & Book Chapters

2022

2022

Sürdürülebilirlik Raporlaması: Dünü, Bugünü ve Yarını

KÖYLÜ Ç., DALKILIÇ E.

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Ekseninde Sürdürülebilirlik, Gürbüz, Süleyman, Editor, Orion Akademi, Ankara, pp.83-109, 2022 Sustainable Development

2021

2021

Muhasebe Hileleri: Fail, Hile ve Dijitalleşme Ekseninde Bir Bakış

Hacıhasanoğlu T., Dalkılıç E., Köylü Ç.

in: Hile: İşletme Bilimi Perspektifinden Genel Bir Bakış , Prof. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU,Doç. Dr. Tunay ASLAN,Dr. Öğr. Üyesi Elçin DALKILIÇ, Editor, Paradigma Yayınları, Yozgat, pp.63-91, 2021