Publications & Works

Articles Published in Other Journals

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ’xxNDE AİLE POLİTİKALARI

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.48, pp.4573-4581, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal of International Social Research, vol.12, no.66, pp.1086-1093, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sakarya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinden Hizmet Alan Kadınlarda Sosyal Dışlanma ve Yaşam Tatmininin İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.20, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Kentleşme ve Yoksulluk Bağlamında Sosyal Hizmet Uzmanının Mesleki Rolleri

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.3, no.17, pp.224-230, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Adalet Savunuculuğu Yetkinliklerinin İncelenmesi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, no.38, pp.59-73, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAŞLI AYRIMCILIĞININ ÖNLENMESİNDE SOSYAL HİZMET UZMANININ ROLÜ

Social Sciences Studies Journal, vol.3, no.10, pp.1394-1399, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

Küresel Yaşlanma ve Sağlık Politikaları

in: Sağlık Politikası, Tengilimoğlu Dilaver, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.435-446, 2018

Internal Environment Analysis in Health Institutions

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.997-1007, 2018

Opinions of Social Work Students on Poverty Causes: The Case of Ankara, Turkey

in: Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Özdemir, Bilal Ak, Vesile Şenol, Hicran Yıldız, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.326-337, 2018

Social Work Practices for Unaccompanied Migrant Child

in: Disadvantageousness, Social Work and Religion, Abdullah Ince, İsmail Akyüz, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.119-132, 2018

Ageism and Social Work

in: Disadvantageousness, Social Work and Religion, Ince Abdullah, Akyüz İsmail, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.132-145, 2018

Health Inequalities in the Context of Social Work

in: Developments in Health Sciences, Recep EFE, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.611-618, 2017