Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Mediating Role of Emotional Commitment in the Effect of Perceived Organizational Support on Work Engagement

The Mediating Role of Emotional Commitment in the Effect of Perceived Organizational Support on Work Engagement, 30 May 2024, vol.16, pp.224-237 Creative Commons License identifier

The Mediating Role of Emotional Commitment in the Effect of Perceived Organizational Support on Work Engagement

EMIDWORLD International Congress on Economics Public Finance Business & Social Sciences, Kütahya, Turkey, 9 - 11 November 2023, pp.33

Algılanan Örgütsel Desteğin İşle Bütünleşme Üzerindeki Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracı Rolü

EMIDWORLD 1. Uluslararası Ekonomi Kamu Maliyesi İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kütahya, Turkey, 9 - 11 November 2023, pp.1

Books & Book Chapters

Toplumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilir Toplum

in: SOSYAL SORUMLULUK EKSENİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK , Doç.Dr.Ayşe Gökçen Kapusuz -Prof.Dr.Mustafa Fedai Çavuş, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-294, 2024 Sustainable Development

İş Yerinde Dijital İletişim Yönetimi

in: Dijital Dünyada Değişen Yönetim Normları , Nida Palabıyık Mustafa Altıntaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.121-137, 2023

Örgütlerde Dijital İletişim ve Sosyal Medya

in: Örgütlerde Dijitalleşme, Gönül Gül Ekşi, Nurdan Apaydın, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.223-240, 2023

KAPSAYICI LİDERLİK

in: MODERN LİDERLİK TÜRLERİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM, Dr. Öğr. Üyesi Sezer AYAZ,Vildan BAYRAM, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.61-76, 2022

Satışta Performans Yönetimi ve Performans Ölçümü

in: A'dan Z'ye Satış ve Satış Yönetimi, Mehmet Akif ÇAKIRER, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.181-195, 2022

Dijitalleşme Sürecinde Yalın Yönetim ve Yalın Liderlik

in: Yalın Yönetim, Liderlik, Üretim ve Girişimcilik, Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.165-186, 2021

OUTLOOK ON THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS FROM THE FRAMEWORK OF ULRICH BECK’S RISK SOCIETY THEORY

in: THE SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF COVID–19: RAPID TRANSFORMATION OF THE 21ST CENTURY SOCIETY, Hamza Şimşek,Marcel Mečiar, Editor, IJOPEC PUBLICATION, London, pp.171-186, 2021 Sustainable Development

Dijitalleşme Sürecinde Yalın Yönetim ve Yalın Liderlik

in: Yalın Yönetim, Liderlik, Üretim ve Girişimcilik, Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU, Editor, Nobel, Ankara, pp.165-186, 2021

Dijitalleşme Sürecinde Yalın Yönetim ve Yalın Liderlik

in: Yalın Yönetim, Yalın Liderlik, Yalın Üretim ve Yalın Girişimcilik, Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.165-186, 2021

Pozitif Örgütsel Davranış

in: Örgütsel Davranış Platformu, Doç. Dr. Hakan Kara, Editor, Merdiven Yayın, Ankara, pp.165-180, 2020

Metrics

Publication

18

Citation (Scholar)

8

H-Index (Scholar)

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals