General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Names in Publications: F. Korkmaz, Korkmaz, F.

Metrics

Publication

50

H-Index (WoS)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında Doçent unvanıyla görev yapmaktadır. Fatma KORKMAZ’ın ilgi alanları örgütsel davranış, liderlik, yönetim ve strateji, yönetim psikolojisi gibi yönetim ve organizasyon konularını kapsamaktadır.