Education Information

Education Information

 • 2014 - 2019 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Babacan (paternalist) liderlik davranışının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde çalışanların işe tutkunluk düzeylerinin aracılık rolü: Kamu ve özel sektör karşılaştırmalı bir analiz

  Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2019 Postgraduate

  Müşteri memnuniyetinin ağızdan ağıza iletişim üzerindeki etkisi: Konaklama işletmelerinde bir alan araştırması

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2014 Postgraduate

  Çalışma yaşamında iş stresinin verimlilik üzerine etkileri: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan hemşireler üzerine bir uygulama

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı