Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Bilgisayara dayalı tahmin-gözlem-açıklama (TGA) etkinliklerinin öğrencilerin asit-baz kimyasına yönelik kavramsal anlamalarına etkisi: Türkiye ve ABD örneği

  Karadeniz Technical University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Eğitimi (Dr)