Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

GEBELİKTE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE GEBELİKTEKİ YAKINMALAR VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gevher Nesibe Journal, IESDR, vol.5, no.9, pp.21-26, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Correlation between educational stress and professional self-esteem of nursing students

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.2, pp.1081-1088, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Male Nurses’s Views on the Implementation of the Obstetrics Gynecology Nursing Course

İnternatıonal Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.359-367, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes to Health Personnel to Gender Roles and Factors Affecting Their Gender Roles

Journal of Academic Research In Nursing, vol.5, no.1, pp.40-45, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Individual Applications of Turkish Lactating Women to Increasethe their Breastmilk Production

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.8, no.2, pp.121-134, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Dismenore Yönetinde Tamamlayıcı Terapilerin Yeri Literatür Taraması

Türkiye Klinikleri Journal of Obstetric-Women Health and Disease Nursing Special Topics, vol.3, no.2, pp.94-98, 2017 (Other Refereed National Journals)

Normal Doğumda Öğrenci Hemşireler ve Klinik Hemşireler Tarafından Verilen Bakımın Anne Memnuniyetine Etkisi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.24-28, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dismenorenin Okul Performansına Etkisi

Gümüşhane Sağlık Bilimleri, vol.5, no.3, pp.39-43, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Prevalansı ve Etkileyen Etmenler

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.5, no.2, pp.98-103, 2014 (Other Refereed National Journals)

Correlation Between Subjective Well Being and Self Esteem Levels of College Nursing Students

İIAMURE: International Journal of Social Science, vol.2, no.1, pp.26-42, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşam Sonu Bakıma Farklı Dinlerden Bakış

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.15, no.2, pp.67-71, 2011 (Other Refereed National Journals)

Determınatıon Of The Nurses Vıews Of The Research And The Use Of Research Results In Practıcal Fıeld

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, vol.13, no.1, pp.15-23, 2010 (Other Refereed National Journals)

Manyetik Rezonans Görüntüleme MRG Uygulanan Bireylerde Bilgilendirmenin İşlem Öncesi ve Sonrası Anksiyete Üzerine Etkisi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, no.11, pp.65-73, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geleneksel Kaplıcalardan Çocuklar Ne Kadar Yararlanıyor?

1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 24 October 2017

Fetüs Haklarına İlişkin Hemşirelerin Bilgi Düzeyleri

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Hemşirelerin Gözünden Fetus Ve Yenidoğan Haklarında Yaşanan Etik İkilemlere Bakış

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Books & Book Chapters

Doğum Acilleri

in: Paramedikler için Özel Gereksinimi Olan Hastalara Hastane Öncesi Yaklaşım, Özen S,Özen Aslı ,Gündüz ES, Editor, Hedef CS Yayınevi, Ankara, pp.46-66, 2020