Education Information

Education Information

 • 2011 - 2018 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme Ve Değerlendirme Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Gazi University, Kırşehir Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Pr. (İö), Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  İki faktör modelde (Bifactor) diklik varsayımının farklı koşullar altında sınanması

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme Ve Değerlendirme Bölümü