Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Bir Edebî Tenkit Örneği Olarak Selim İleri’xxnin ”Seni Çok Özledim” adlı eseri

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2020, no.7, pp.104-111, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Cumhuriyet döneminde bir taşra gazetesi: “Bozok”

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.14, pp.353-360, 2019 (Other Refereed National Journals)

TANPINAR’IN DİVAN VE HALK EDEBİYATINA DAİR GÖRÜŞLERİ

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), vol.6, no.14, pp.1-10, 2019 (Other Refereed National Journals)

SEVİLAY SARAL’IN ”BİR KADIN UYANIYOR” ADLI ESERİNDE FEMİNİST TİYATRO AÇISINDAN KADIN MESELELERİ

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, vol.121, no.238, pp.191-202, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

HİLMİ YAVUZ’UN HİS DÜNYASI: ”HÜZÜN VE BEN”

DEDE KORKUT DERGİSİ, vol.7, no.17, pp.143-150, 2018 (Other Refereed National Journals)

SÂMİHA AYVERDİ’NİN ESERLERİNDE AİLE YAPISI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI, vol.44, no.174, pp.23-34, 2015 (National Non-Refereed Journal)

GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK BAĞLAMINDA SÂMİHA AYVERDİ’xxYİ ANLAMAK

AKADEMİK KAYNAK AKAD HAKEMLİ ALTI AYLIK EDEBİYAT VE DİL ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.4, pp.19-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

GERARD DE NERVAL’İN GÖZÜYLE İSTANBUL’xxDA SOSYAL HAYAT

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.31, pp.119-125, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters