Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 2003 - 2009 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Yıkıcı liderliğin örgütsel sapma davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracı rolü: Samsun ili sağlık sektöründe bir araştırma

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)