Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEMŞİRELERİN ONKOLOJİ, ONKOLOJİHASTASI, ÖLÜM VE HEMŞİRELİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018

ÜNİVERSİTE SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ARAŞTIRMA

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 06 November 2016

Eşduyum Yorgunluğu Kavram Analizi

III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Onkolojide Çalışan Hemşirelerin Yaşam Kalitesi ve Travma Sonrası Gelişim Düzeyleri

III. Uuluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Yaşlılık ve Varoluş

Geriatride Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 18 - 19 April 2014

HASTA YAKINI İLE ETKİLEŞİM SÜRECİ Olgu Sunumu

II. ULUSLARARASI VI. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 4 - 07 October 2012

Books & Book Chapters

Kadın Ruh Sağlığı ve Psikometrik Ölçüm Araçları

in: Kadın Ruh Sağlığı, Dr. Öğr. Üyesi Gonca Üstün, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-608, 2023

Ebeveynliğe Geçiş: Yeni Anne, Yeni Bebek ve Yeni Bir Yaşam

in: Gebeliğin Taçlandırdığı Annelik Mucizesi, Prof. Dr. Gülay Rathfisch,Dr. Rukiye Höbek Akarsu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-452, 2021

Adli Psikiyatri Hemşireliği

in: Adli Hemşirelik, Prof. Dr. Hamit Hancı,Prof. Dr. Yurdagül Erdem,Prof. Dr. Sevinç Polat, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1-720, 2020 Sustainable Development

Metrics

Publication

21

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

41

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Thesis Advisory

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals