Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Pharmacoepidemiology

IOSR Journal Of Pharmacy , vol.6, no.2, pp.57-62, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğumda Beklenen Yaşam Süresine İlişkin Bir Araştırma

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VII, Kayseri, Turkey, 16 April 2021

Sağlık Sektöründe Afet Yönetimi Uygulamaları: Kavramsal Bir Çalışma

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.244-248

Cepten ve Katastrofik Sağlık Harcaması: Türkiye’de 2002-2017 Döneminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi̇

Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.236-243

Sığınmacıların Sağlık Hizmetleri Kullanımında Karşılaştıkları İletişim Engelleri: Kavramsal Bir İnceleme

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.625-634

Türkiye’de Antibiyotik Kullanımının İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.779-786

Türkiye’de Malpraktis Uygulamaları İle İlgili Kavramsal Bir Çerçeve

Atlas 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.69-74

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Siberkondria Algılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.1568-1573

Türkiye’nin Sağlık ve Sosyal Göstergeleri Açısından Bölgesel Gelişmişliğinin Dağılımı

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.234-240

Bir Üniversite Hastanesi Çalışanlarının Örgüt Kültürüne İlişkin Algılarının İncelenmesi

VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.323

Özel Hastanelere Yönelik E-Şikâyetlerin İncelenmesi

VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018, pp.315-316

Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.108-113

Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.365 Sustainable Development

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Tutumlarının ve Umutsuzluk Algılarının Değerlendirilmesi

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.366 Sustainable Development

The Appearance of Poverty in the Development Plans in Turkey

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017, pp.117-119 Sustainable Development

Perceptual Maps: An Empirical Research on Hospitals

24th International Academic Conference, Barselona, Spain, 28 June - 01 July 2016, pp.315-325

Hospital Mergers and Acquisitions in Turkish Health Sector: Examination of 2008-2015 Term

X. European Conference on Social andBehavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

Books & Book Chapters

Psikolojik Güçlendirme

in: Örgütsel Davranışta Psikolojik Başlıklı Konular, Fatma Korkmaz ve Zümral Gültekin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.171-194, 2023

Sağlık ve Metaverse

in: Sağlıkta Dijital Yaklaşımlar, Özlem Özer, Okan Özkan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.165-184, 2023

Sağlık ve Metaverse

in: Sağlıkta Dijital Yaklaşımlar, ÖZER, ÖZLEM; ÖZKAN, OKAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.165-184, 2023

Cinsiyet Ayrımcılığı

in: Örgütsel Check-Up, ZENGİN, YUNUS; MOÇ, TURHAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.213-230, 2023

Cinsiyet Ayrımcılığı

in: Örgütsel Check-Up, Yunus Zengin & Turhan Moç, Editor, Gazi Kitaevi, Ankara, pp.213-230, 2023

Sigortacılık ve Sağlık Sigortacılığı

in: Sağlık Sigortacılığı, Fatih Şantaş & Gülcan Şantaş, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ, Ankara, pp.21-44, 2022

Örgütsel Sağlık

in: Dijitalleşen Dünyada Yönetsel Yaklaşımlar, Fatma KORKMAZ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.457-480, 2022

Sigortacılık ve Sağlık Sigortacılığı

in: Sağlık Sigortacılığı, ŞANTAŞ FATİH, ŞANTAŞ GÜLCAN, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ, Ankara, pp.21-44, 2022

Örgütsel Sağlık

in: Dijitalleşen Dünyada Yönetsel Yaklaşımlar, Fatma KORKMAZ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.457-480, 2022

Sağlık Sektöründe Hile

in: Hile: İşletme Bilimi Perspektifinden Genel Bir Bakış, Hacıhasanoğlu Tansel, Aslan Tunay, Dalkılıç Elçin, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.277-307, 2021

Sağlık Sektöründe Hile

in: Hile: İşletme Bilimi Perspektifinden Genel Bir Bakış, Hacıhasanoğlu Tansel,Aslan Tunay,Dalkılıç Elçin, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.277-307, 2021

Çalışanların Eğitimi ve Kurumsal Gelişim

in: Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi, Keziban Avcı, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.167-186, 2020 Sustainable Development

Türkiye Sağlık Sisteminde İnsan Kaynakları

in: Türkiye Sağlık Sisteminin Genel Görünümü, Şantaş, F Şantaş, G., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.139-156, 2020

Sağlıkta İletişim ve Etik

in: Sağlıkta Etik: Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Özmen, Sümeyye, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.271-304, 2020

Sağlık Kurumlarında Nüfus Ekolojisi Yaklaşımı

in: Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.177-201, 2019

İşsizlik ve Sağlık

in: Sosyolojik Boyutlarıyla Sağlık, Özlem Özer Fatih Şantaş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.213-230, 2019

Sağlık Kurumlarında İşlem Maliyeti Yaklaşımı

in: Sağlık Kurumlarında Örgüt Yapısı ve Güncel Yönetsel Yaklaşımlar, Gülsün Erigüç, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.95-117, 2019

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Çatışma

in: Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, Çimen, Mesut Deniz, Serkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.167-187, 2017

Metrics

Publication

100

Citation (WoS)

15

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

3

Project

1

Thesis Advisory

10

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals