Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Taç Mimarlık Arkeoloji Kültür Sanat Dergisi , no.10, pp.40-49, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

JASSS,The Journal of Academic Social Science Studies , no.6/7, pp.217-246, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A.Ü.İlahiyat Fak.Der. , no.53/2, pp.147-186, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Civil Academy Sosyal Bilimler Dergisi , no.34, pp.87-109, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

EKEV Akademi Dergisi , no.10, pp.175-192, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN INVESTIGATION ON THE CLOCKS OF SOME MOSQUES IN KOCAMUSTAFAPAŞA AND TOPKAPI

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 4.cü Bilimsel Araştırmalar Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 13 February 2021, pp.14-15 Creative Commons License

AN EVALUATION ON THE DECORATIONS OF THE OTTOMAN PERIOD CLOCKS IN THE ISTANBUL TOMBS

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 4.cü Bilimsel Araştırmalar Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 13 February 2021, pp.12-13 Creative Commons License

”, Uluslar arası Gaziantep Tarihi Sempozyumu Milli Mücadele Döneminde Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 22 - 24 December 2017, pp.1491-1516 Creative Commons License

XVI.Türk Tarih Kongresi 15-17 Eylül 2014/Ankara, Ankara, Turkey, 15 - 17 September 2014, vol.4, pp.1895-1953 Creative Commons License

Geçmişten Günümüze Manisa Şehzade II.Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi, Manisa, Turkey, 22 - 24 December 2017, vol.3, no.33, pp.1695-1752 Creative Commons License

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV Bildirileri, Kocaeli, Turkey, 17 - 20 March 2016, pp.587-609 Creative Commons License

Geleneksel Türk Mezar Taşları I.Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı, (24-26 Mart, 2017), Aydın, Turkey, 24 - 26 March 2017, pp.203-233 Creative Commons License

Al Farabi Sosyal bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.16-30 Creative Commons License

Al Farabi Sosyal bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.356-387 Creative Commons License

TIRE ARASTIRMALARI SEMPOZYUMU 12-13 MART 2015, İzmir, Turkey, 12 - 13 March 2015, vol.1, pp.155-182 Creative Commons License

Art Historical Evaluation on the Uskudar Mosque Clocks

8.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2013, vol.2, pp.873-896 Creative Commons License

2.TURGUTREİS VE TÜRK DENİZCİLİK TARİHİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (1-4 KASIM 2013), Muğla, Turkey, 1 - 04 November 2013, vol.3, pp.496-543

Eyüpsultan Mehmet Vusuli Efendi Türbesi Haziresi

III.Eyüpsultan Sempozyumu, Tebliğler, 28-30 Mayıs 1999, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 1999, pp.490-501 Creative Commons License

Books & Book Chapters

YOZGAT MÜZESİNDE BULUNAN ATEŞLİ SİLAHLARDAN BAZILARI HAKKINDA DÜŞÜNCELER

in: TARİH ARAŞTIRMALARI III, YUNUS EMRE TANSÜ,SEMRA ÇERKEZOĞLU, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.143-175, 2022 Creative Commons License

BİR SANAT TARİHÇİ GÖZÜYLE, YOZGAT'IN GÖZBEBEĞİ YOZGAT SAAT KULESİ

in: TARİH ARAŞTIRMALARI, YUNUS EMRE TANSÜ,SEMRA ÇERKEZOĞLU, Editor, İKSAD, Ankara, pp.113-141, 2022 Creative Commons License

YOZGAT MÜZESİNDE BULUNAN FAYTONUN BEZEMELERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

in: TARİH ARAŞTIRMALARI II, YUNUS EMRE TANSÜ,SEMRA ÇERKEZOĞLU, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.147-185, 2022 Creative Commons License

ÖYKAM'DA (ÖDEMİŞ YURT KENT ARŞİVLERİ MÜZESİ) BULUNAN BARUTLUKLAR VE BARUT ÖLÇERLER ÜZERİNE

in: TARİH ARAŞTIRMALARI II, YUNUS EMRE TANSÜ,SEMRA ÇERKEZOĞLU, Editor, IKSAD, Ankara, pp.187-214, 2022 Creative Commons License

in: Ahi Evran Anısına, Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları XII, Yunus Emre Tansü, Editor, İKSAD, Ankara, pp.289-318, 2021 Creative Commons License

in: , Yunus Emre Tansü, Editor, İKSAD, Ankara, pp.397-426, 2021 Creative Commons License

in: Mehmet Akif Ersoy Anısına, Türk Dünyası ve Türkiye Araştırmaları X, Yunus Emre Tansü, Editor, İKSAD, Ankara, pp.387-413, 2021 Creative Commons License

in: Yunus Emre Anısına, Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları IX, Yunus Emre Tansu, Editor, İKSAD, Ankara, pp.517-564, 2021 Creative Commons License

ÖDEMİŞ VE BİRGİ’DE BULUNAN AHŞAP KASALISAATLERİN SANAT TARİHİ AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ

in: BİLGE TONYUKUK ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-I, TANSU YUNUS EMRE, Editor, İKSAD, Gaziantep, pp.665-696, 2020

SANAT TARİHİ AÇISINDAN TURGUTLU’DA BULUNANBEZEMELİ MEZAR TAŞLARINDAN BAZILARININİNCELENMESİ

in: AHMED CEVAD ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-V, TANSU, YUNUS EMRE, Editor, İKSAD, Gaziantep, pp.337-384, 2020

TİRE BELEDİYE KENT MÜZESİ VE ÖYKAM’DA (ÖDEMİŞYILDIZ KENT ARŞİV MÜZESİNDE) BULUNANMÜHÜRLERİN SANAT TARİHİ YÖNÜNDENDEĞERLENDİRİLMESİ

in: KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASIARAŞTIRMALARI-IV, TANSU, YUNUS EMRE, Editor, İKSAD, Gaziantep, pp.315-378, 2020

YOZGAT’TA BULUNAN AHŞAP KASALI OSMANLIDÖNEMİ SAATLERDEN BAZILARININ SANAT TARİHİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: KÂŞGARLI MAHMUD ANISINATÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-VII, TANSÜ YUNUS EMRE, Editor, İKSAD, Gaziantep, pp.490-527, 2020

Hala Sultan Tekke Camisi ve Türbesinde Bulunan Mühr-i Süleyman Motifi ve Motifin Sembolizmi, Sanata Etkileri

in: Kıbrıs’ın Fethi ve Hala Sultan, İsmail Güleç,Haşim Şahin, Editor, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.121-130, 2017

in: , Altan Çetin, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.389-424, 2014 Creative Commons License

in: Doç.Dr.Şahin Gürsoy Anı Kitabı, Ayşe Canatan,Erdal Aksoy, Editor, Gazi Ünv.Yay., Ankara, pp.84-121, 2012 Creative Commons License

Tire Asri Mezarlığında Bulunan Cumhuriyet Dönemi Mezar Taşlarından Örnekler

in: Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim, Bülent İşler,E.Ceren Erel,Nilüfer Pekel,Güner Sağır, Editor, Reknay Ltd.Şti., Ankara, pp.119-134, 2011 Creative Commons License

in: Uluçam Armağanı, Osman Aytekin,Mehmet Top, Editor, Van Çevre ve Kültür Derneği Yay., Ankara, pp.55-70, 2008 Creative Commons License

in: , Semih Yalçın, Editor, Diğer, Ankara, pp.164-173, 2003 Creative Commons License

in: , Semih Yalçın, Editor, Diğer, Ankara, pp.149-163, 2003 Creative Commons License

Metrics

Publication

59

Open Access

18