Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Yönetim Fonksiyonu

in: Genel İşletme, Dr.Öğr.Üyesi Mehmet KARA, Editor, Paradigm Press Ltd., İstanbul, pp.118-141, 2020

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINDA MARKA FARKINDALIĞININ ETKİSİ:

in: SOSYAL BİLİMLERDE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR, ARIKAN Zeynep, ERTEKİN Şaban, BAY Hakan, Editor, LAMBERT ACADEMİC PUPLİSHİNG, Riga, pp.215-238, 2018