Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Duzce University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Stratejik karar sürecinde rekabet üstünlüğünün kaynakları olarak kültürel değer ve inançlar üzerine bir gömülü teori araştırması

  Duzce University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Örgüt kültürü ve politik davranış algılamaları: Farklılıklar ve ilişkileri belirlemeye yönelik bir araştırma

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English