Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Health Scıences, Beden Eğitimi Ve Spor (Dr), Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Kütahya Dumlupinar University, Tıp Tarihi Ve Etik A.B.D. (İng.), Beden Eğitimi Ve Spor (Yl), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Anadolu University, School Of Physıcal Educatıon And Sports, Department Of Physıcal Educatıon And Sports Teachıng, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Üniversite öğrencilerinin spora dayalı fiziksel aktivitelere katılımları ve yaşam kalitelerinin akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği)

  Anadolu University, Instıtute Of Health Scıences, Department Of Physıcal Educatıon And Sports

 • 2007 Postgraduate

  Eskişehir ili mevcut spor tesislerinin sportif faaliyetler açısından değerlendirilmesi ve 2015 yılı tesis stratejisinin belirlenmesi

  Kütahya Dumlupinar University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor (Yl)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Çalıştay / Uygulama Eğitimi

  Quality Management , Yozgat Bozok Üniversitesi

 • 2018TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi

  Quality Management , Yozgat Bozok Üniversitesi

 • 2018TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Quality Management , Yozgat Bozok Üniversitesi

 • 2004Beden Eğitimi Öğretmenleri Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı

  Vocational Training , Beden Eğitimi Öğretmenleri Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı