Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Effects of Self-Efficacy Levels on Imagery Skills of Athletes with Infrastructure Training in Handball

Revista online de Política e Gestão Educacional, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Obezite Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi

International Social Sciences Studies Journal, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Self-Efficacy Levels of Students of Sport Sciences Faculty Accordıng to Some Variables

Revista online de Política e Gestão Educacional, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Game Perception in Primary School Teachers (Isparta Example)

Revista online de Política e Gestão Educacional, vol.25, pp.2212-2225, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

An Analysis of Students’ Levels of Sports Commitment at a School of Physical Education and Sports

African Educational Research Journal, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Sports Participation Motivations of Physical Education and Sports School Students

International Education Studies, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spor İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Analysis of Athletes' Levels of Coronavirüs-19 Phobia

International Journal of Sport Culture and Science, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye’de Futbolcu Transferi: 2017-2018 Sezonu Bir Ağ Analizi

Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, vol.6, no.27, pp.789-800, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Analysis of Students’ Special Curiosity in Sports Based on Some Demographic Variables

Journal of Education and Training Studies, vol.7, no.3, pp.50-57, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Anaysis of Professional Alienation in Academics

Universal Journal of Educational Research, vol.7, no.2, pp.450-456, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Investigation of Reasons of Social Media Usage of Physical Education and Sports School Students

International Journal of Higher Education, vol.7, no.6, pp.129-138, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

The Comparison of High School Students’ Level of Aggression Based on Demographic Features

Asian Journal of Education and Training, vol.4, no.4, pp.363-370, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examination of the Aggression Levels of Physical Education and Sport School Students

Asian Journal of Education and Training, vol.4, no.4, pp.380-390, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Spor Tesislerinden Yararlanan Kişilerin Tesislerden Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.25, pp.342-360, 2018 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Physical Activity Levels of Physical Education and Sports School Students

Asian Journal of Education and Training, vol.4, no.4, pp.347-355, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Futbolcularda Kuvvet Parametrelerinin İncelenmesi ve Diğer Spor Branşları İle Karşılaştırılması

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.78, pp.195-202, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması (Amasya İli Örneği)

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.55, pp.734-746, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Developing Consumption and Saving Scale: A Study of Validity and Reliability

Süleyman Demirel University Journal of Graduate School of Social Sciences, vol.4, no.29, pp.473-499, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversitelerde Okul ve Kulüp Takımlarında Oynayan Sporcuların Sporda Fair-Play Anlayışlarının Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-15, 2017 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Takımlarında Mücadele Eden Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.1, pp.41-51, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Futbol Seyircilerinin Saldırganlık Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.50, pp.1046-1057, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Spor Tesisleri Müşteri Memnuniyeti Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.16, pp.157-176, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor Yapan Ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 12 March 2022

Lise Öğrencilerinin Obezite Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 15 January 2022 Sustainable Development

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 15 January 2022

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öz Yeterlilik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Uluslararası Spor ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2021, pp.299

Spor İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.166

Sporcuların Korona Virüs Fobisi Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Avrasya 7. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Trabzon, Turkey, 21 August 2020, pp.363-364 Sustainable Development

Farklı Liglerde Oynayan Futbolcuların İsabetli Şut Atma Ve Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararasi Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Adana, Turkey, 19 June 2020, pp.52-53

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının, Alan Sınavına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 29 January 2020, pp.5

Bireysel ve Takım Sporu Yapan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Aidiyet Duygularının İncelenmesi

5. Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı, Ankara, Turkey, 28 September 2019, pp.301-308

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

5. Uluslararası Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı, Ankara, Turkey, 28 September 2019, pp.290-300

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

6. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 June 2019, pp.76-77

Üniversitelerde Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Özgüven Düzeylerinin İncelenmesi

5. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 November 2018, pp.1259

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarının İncelenmesi

Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi, Amasya, Turkey, 06 September 2018, pp.43-44

Spor Yöneticilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi - Sağlık ve Spor Bilimleri, Kırıkkale, Turkey, 05 July 2018, pp.849

Yozgat Doğa Sporları Potansiyelinin Bölge Ekonomisine Katkısı

3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 03 May 2018, pp.914-924

Yozgat Turizmi ve Bölgesel Kalkınma Açısından Sporcu Kamp Potansiyelinin Araştırılması

3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 03 May 2018, pp.1049-1056

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Amasya, Turkey, 27 April 2018, pp.407-408

Tüketim ve Tasarruf Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 October 2017, pp.442

Eskişehir İli Mevcut Spor Tesislerinin Yapısı ve 2015 Yılı Tesis Politikası

10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bolu, Turkey, 23 October 2008, pp.442-445

Books & Book Chapters

Pandemi Sürecinde Futbol Hakemlerinin Algılanan Stres Düzeylerinin İncelenmesi

in: Sporda Güncel Araştırmalar , Mehmet Ilkım, Editor, Gece Kitaplığı , Ankara, pp.1-12, 2022 Creative Commons License

Anxiety and Sports

in: Academic Studies in Sport Sciences, KARAKOÇ BİLAL, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.33-53, 2021

Spor İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti

in: Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, KARAKOÇ BİLAL, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.127-138, 2021

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Liderlik Özellikleri

in: Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar II, KARATAŞ ÖZGÜR, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.83-102, 2020

Türkiye'de Yapılan Sporda Liderlik Araştırmaları

in: Spor Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, DİNÇ ZEYNEP, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.99-113, 2020

Liderlik ve Spor

in: Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar I, GÜLLÜ MEHMET, AKÇINAR FARUK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.239-257, 2020

Fiziksel Aktivite, Oyun ve Sporun Motor Gelişim Üzerine Etkisi

in: Spor Bilimleri Araştırmaları 1, ZEYNEP FİLİZ DİNÇ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.57-72, 2019

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Spor Ürünlerine Yönelik Marka Bilinci ve Sadakatlerinin İncelenmesi

in: Spor Bilimleri Araştırmaları 1, ZEYNEP FİLİZ DİNÇ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.113-129, 2019

Üniversitelerde Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi

in: Spor Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, MERİÇ ERASLAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-10, 2018