Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Estimation of genetic parameters and relationships between type traits and milk yield of Holstein cows in Turkey

ARQUIVO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA, vol.73, no.6, pp.1371-1380, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Precision livestock farming: potential use in water buffalo (Bubalus bubalis) operations

ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS, vol.39, no.1, pp.19-30, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Polymorphism of transferrin and hemoglobin in Native Black cows in Turkey

INDIAN VETERINARY JOURNAL, vol.77, no.5, pp.438-439, 2000 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Genetic polymorphism of milk protein in TNB cattle

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, vol.69, no.6, pp.421-423, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yozgat İli Süt Sığırcılığı Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Üreticilerin Gelecekten Beklentileri

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, vol.11, no.1, pp.14-25, 2022 (Other Refereed National Journals)

KOP Bölgesinde Manda Yetiştiriciliği ve Önemi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.93-100, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

KOP Bölgesinde Hayvancılığın Durumu ve Yem Kaynakları ile Kaba Yem Yeterliliğinin Belirlenmesi

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.8, no.8, pp.1784-1794, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Husbandry and Sustainability of Water Buffaloes in Turkey - Türkiye’de Manda Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilirliği-

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,, vol.5, no.12, pp.1673-1682, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Cumhuriyet Döneminde Konya da Hayvancılık

İpek yolu Dergisi, KTO Yayınları, pp.27-41, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yozgat İlinde Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Süt Üretiminin Önemi / Cattle Breeding and Milk Production in Yozgat and Its Importance

VII. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU/ 7TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION, Kırıkkale, Turkey, 17 - 19 November 2019, vol.1, pp.491-499

Ereğli Yem Kaynakları ve Büyükbaş Hayvancılık /Cattle Farming and Feed Sources in Ereğli

Ereğli InternationalScience andAcademic CongressEreğli UluslararasıBilim ve AkademiKongresi, Konya/Ereğli, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.1, pp.206-221

Tarımsal hibe programlarının Yozgat ili hayvancılığının gelişimine etkisi

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı), 3 - 05 May 2018, pp.661-669

Yozgat ili hayvancılık sektörünün ilin kalkınmasındaki etkisi

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı), Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1085-1093

Yozgat ilinde kırsal göçün önlenmesinde hayvancılığın önemi

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı), Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.670-676

KOP illeri hayvancılık faaliyetleri içerisinde Yozgat ili ve potansiyeli

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı), Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1071-1084

KOP Bölgesinde Organik Hayvancılık Faaliyetleri ve Kırsal Kalkınmaya Etkisi

VI. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU “KOPBKS-2018”, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.834-841

KOP İlleri Hayvancılık Faaliyetleri İçerisinde Yozgat İli ve Potansiyeli

lll. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1071-1084

Enterprise Structure of Water Buffalo Breeding in Turkey

4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park, 1 - 05 November 2017

Yozgat ili hayvancılığının mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri

Uluslararası V. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Konya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.149

Yozgat İli Hayvancılığın Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

5. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 26 - 28 October 2017

Beyşehir İlçesinde Büyükbaş Hayvancılık, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Durumu ve Öneriler - Cattle Farms, Forages Plants- Ranges and Feed Status andRecommendation in Beyşehir

ICBEY – 2017- II. International Congress of Beyşehir and It’s Vicinity - II. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi, 6 - 08 October 2017

Reduction of Entries by Effective Use of Different Formulations in Animal Husbandry

8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017, 6 - 08 September 2017

Bovine Breeding in Yozgat Province and It’s Importance for Turkey

- 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017), 6 - 08 September 2017

Lying and Standing Behavior Indexes Of Dairy Cattle in Freestall Housing

The 4th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 10 - 12 August 2017

Husbandry and Sustainability of Water Buffalos in Turkey

The 4th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 10 - 12 August 2017

Konya da Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yeri ve Önemi

Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, 16 - 18 October 2014, pp.320-326

Organic Agriculture and Biodiversity

Plant Biology and Biotechnology International Conference, 28 - 30 May 2014, pp.35

Konya da Hayvancılığın Mevcut Durumu Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1. Konya Kent Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 November 2011, pp.217-226

Konya İlinde Organik Hayvancılık Potansiyeli ve Yaygınlaştırma Olanakları

1. Organik Hayvancılık Kongresi, Turkey, 1 - 04 July 2010, pp.74-83

Organik Tarım ve Çumra İçin Öneriler

Çumra'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Turkey, 8 - 11 May 2008, vol.1, pp.23-35

Küresel İklim Değişikliği ve AB Müzakere Sürecinde Organize Organik Tarım Bölgeleri

Konya'da Tarım ve Tarımsal Sanayi Sorunlarının Tesbiti Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 26 May 2007, pp.448-460 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Küçükbaş Hayvancılıkta Sürü Yönetimi

in: Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği, , Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Ankara, pp.63-68, 2021

in: KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇOBAN, HAYVAN DAVRANIŞLARI, SÜRÜ YÖNETİMİ VE TEKNİK MERA KULLANIMI , Orhan Ermetin, Mevlüt Mülayim, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-280, 2021

Kuzu-Oğlak Bakım-Besleme ve Yönetimi

in: Kuzu ve Oğlak Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı ve Yetiştiriciliği, , Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş, Ankara, pp.119-126, 2021