Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MUKÂTİL B. SÜLEYMAN’IN HADİS ANLAYIŞI

BOZİFDER , vol.14, no.14, pp.337-364, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Necip Fazıl Kısakürek'in Hadis Kültürü ve Sünnete Olan Bağlılığı

Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 20 - 22 November 2023

Hz. Peygamber’in (Sav) Hz. Ali Özelinde Gençlere Karşı Tutumu Ve Üslubu

V.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON, Ankara, Turkey, 11 November - 12 December 2022, no.78, pp.170-183 Creative Commons License

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN YOZGAT'IN ÖNEMİ

Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslâmî İlimler Sempozyumu, Karabük, Turkey, 03 June 2021

HADİS VE SÜNNETTE BABA KIZ İLİŞKİSİ HZ. PEYGAMBER (sav) - HZ. ZEYNEB ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI MEVLİD-İ NEBİ II SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE AİLE, Şanlıurfa, Turkey, 18 November 2019, pp.536-554

MODEL EŞ OLARAK HZ. PEYGAMBER (SAV)

Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 27 April 2018, vol.2, pp.638-647

ATÛFÎNİN ”RAVDU’L-İNSAN” İSİMLİ ESERİNDEKİ BAZI HADİSLERİN DEĞERLENDİRMESİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, Amasya, Turkey, 21 - 23 April 2017, vol.1, pp.49-57

MEHMET YAŞAR KANDEMİR İN HAYATI ESERLERİ VE HADİS SÜNNET ANLAYIŞI

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.4, pp.632-645

Books & Book Chapters

MEHMET YAŞAR KANDEMİR

in: YOZGAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ, EBU BEKİR GÜNGÖR, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.351-365, 2022

Metin ve Manaya İstinaden Bir Hadisin Mevzû Yahut Münker Olduğunu Gösteren İşaretler

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 11, ZEYNEL KARACAGİL, Editor, Bigin Kültür Sanat, Ankara, pp.1337-1351, 2022

Ahilik Ahlakına Işık Tutan Hadisler

in: Anadolu'nun Manevi Mimarları, Yakut, Selahattin, Yılmaz Orhan, Editor, İksad Yayınevi, Yozgat, pp.69-87, 2022

Din Eğitimi Açısından Yozgat'ın Önemi

in: ORTA ASYA'DAN ANADOLUYA İLMİN YOLCULUĞU, Yakup Koçyiğit, Aiitmamat Kariev, Editor, Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya İslâmî İlimler Sempozyumu, Karabük, pp.938-955, 2021

SAHABE VE MEVKÛF HADÎS

İlâhiyât Yayınları, Ankara, 2019

İLİM VE BİLGİ

in: HADİS I, AHMET YILDIRIM, SELİM DEMİRCİ, Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.57-83, 2019

Rivayetlerde Hz Ali

Araştırma Yayınları, Ankara, 2015

Metrics

Publication

29

Project

6

Thesis Advisory

11

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals