Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hierarchical clustering of selected countries according to the variables of population, national income and exports of goods and services

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.4, pp.1328-1339, 2021 (National Refreed University Journal)

TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKERİNİN SOSYAL HİZMET POLİTİKALARININÇEŞİTLİ GÖSTERGELER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Euroasia Journalof Social Sciences Humanities, pp.21-28, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalkınma Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: İstatistiksel Bir Analiz

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.0, no.48, pp.199-218, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Avrupa Birliği 2020 Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Üye Ülkeler Karşısındaki Performansı

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Doç Dr. Mustafa METE, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.137-154, 2020