Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Twitter Bazlı Belirsizlik Endeksi Kripto Paraların Volatilitesini Etkiler mi?

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.207-224, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNİN ÇEŞİTLİ ENDEKSLERLE İLİŞKİSİ: BİST ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, pp.133-148, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Weak Form Market Efficiency in The MSCI ETF Indices: Conventional and The Fourier Unit Root Test On The Developed And Developing Countries

Business and Management Studies: An International Journal, vol.8, no.4, pp.409-423, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

THE EFFECT OF EXCHANGE RATE AND CDS PREMIUM ON MSCI ETF INVESTMENTS:A NARDL MODEL FOR TURKEY

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.11, no.40, pp.649-674, 2020 (Other Refereed National Journals)

CDS Primleri Arasındaki Etkileşim: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, no.651, pp.181-215, 2020 (Other Refereed National Journals)

BRICS Ülkelerinde Döviz Kuru, Enflasyon ve Hisse Senedi Piyasası İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Testi

Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.21-34, 2020 (Other Refereed National Journals)

Değerli Metaller ve Makroekonomik Değişkenler: Türkiye İçin Bir Fourier Eşbütünleşme Testi Uygulaması

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.527-542, 2018 (Other Refereed National Journals)

Portföy Yatırımları ve Cari İşlemler Dengesi Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir Uygulama

Süleyman Demirel İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.23, no.3, pp.1085-1095, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Borsa İstanbul’da Sektör Sınıflandırmasının Kümeleme Analizi İle Belirlenmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.77, pp.147-164, 2018 (Other Refereed National Journals)

BIST Sınai Endeksi ile Çeşitli Metaller Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

ASOS Journal, no.52, pp.287-299, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stratejik Emtialar ve Finansal Değişkenler: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.19, no.2, pp.544-563, 2017 (Other Refereed National Journals)

Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi ve Volatilite İlişkisi: Kırılgan Beşli Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, no.2, pp.331-346, 2017 (Other Refereed National Journals)

Cointegration and Causality Between BIST 100 Index and Gold Price

International Journal of Business and Management Studies, vol.5, no.2, pp.337-344, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme ilişkisi 1990 2014 Yılları Zordaki Onlu Ülkeler Uygulaması

Business and academic research journal, vol.7, no.2, pp.39-52, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

The Regret Aversion As An Investor Bias

International Journal of Business and Management Studies, vol.4, no.2, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Piyasa Riski Ve Altın Yatırımı Türkiye Örneği

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vol.24, no.1, pp.335-350, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Döviz Kurları ile BIST Sanayi Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, no.44, pp.23-42, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Twitter Bazlı Belirsizlik Endeksi Kripto Varlıkların Volatilitesini Etkiler Mi?

5. Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 October 2021, pp.16-26

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksinin Çeşitli Endekslerle İlişkisi: BIST Üzerine Bir Uygulama

Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 15 October - 17 June 2020

Cointegration and Causality Between BIST 100 Index and Gold Price

The International Journal of Arts and Science’ Conferance, 21 - 24 June 2016

The Regret Aversion as an Investor Bias

The InternationalJournal of Arts and Science’ Conferance, 19 - 23 April 2015

Neo Klasik İktisatın Psikoloji İle Yüzleşmesi Davranışsal Finans

12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Turkey, 2 - 04 May 2013

Books & Book Chapters

COVID-19 Pandemisinin Sağlık ve Ekonomi Politikalarındaki İzdüşümü : Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme

in: COVID-19 Pandemisinin İktisadi ve Sosyal Etkileri , Figen Tombak, Editor, Nobel Yayınevi, Yozgat, pp.87-113, 2021 Sustainable Development

Spor Kulüplerinin Hisse Senetleri Arasındaki Volatilite Yayılma Etkisi

in: Sporda Finansal, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar, Dr.Öğr.Üyesi Yaşar Gök, Dr. Öğr. Üyesi Faruk Dayı, Editor, Nobel, pp.199-226, 2020

Döviz Kurunun ve Kredi Temerrüt Takasının Bankacılık Endeksi Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama

in: İktisadi ve Mali Analiz, Dr. Öğretim Üyesi Özlem ÜLGER, Editor, İKSAD Publishing House, pp.55-80, 2019

The Effects of Macroprudential Policies on Financial Stability in Developing Countries

in: Maintaining Financial Stability in Times of Risk and Uncertainty, Abhishek Behl, Sushma Nayak, Editor, IGI Global, pp.92-114, 2019