Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Elicitor Applications to Cell Suspension Culture for Production of Phenolic Compounds in Grapevine

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.22, no.1, pp.42-53, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Chemical composition of grape canes

INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, vol.34, no.1, pp.994-998, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Phenolic Composition and Antioxidant Activities of Wines and Extracts of Some Grape Varieties Grown in Turkey

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.17, no.1, pp.67-76, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Characterization of grape seed and pomace oil extracts

GRASAS Y ACEITES, vol.58, no.1, pp.29-33, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of antibacterial effects and total phenolic contents of grape (Vitis vinifera L.) seed extracts

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.41, no.7, pp.799-804, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of endogenous phenolic compounds and hormones on in vitro shoot tip culture of grapevine

JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, vol.81, no.3, pp.429-434, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Farklı Amerikan Asma Anaçlarında Kurşun Stresi Üzerine Salisilik Asit Uygulamalarının Etkileri

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.36, no.1, pp.129-156, 2022 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

The roles of strigolactones: Mineral compounds, indole-3 acetic acid and GA3 content in grapevine on drought stress

Journal of Plant Stress Physiology, vol.8, no.1, pp.1-7, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

An Alternative to Increase Accumulation of Phenolic Compound in Grapevine Callus Cultures: Chemical Mutagen Applications

Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, vol.11, no.22, pp.24-33, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

PGPR Improves the Tolerance on Vitis vinifera cv. Alphonse Lavalle Grown Under Lead Stress

Acta Scientific Microbiology, vol.3, no.4, pp.202-208, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Antosiyaninlerin Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretimi

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-9, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Yozgat İli Bağcılığının Değerlendirilmesi

Bahçe, vol.47, pp.209-218, 2018 (Other Refereed National Journals)

Determination of the Effects of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Applications on Kober 5 BB American Grapevine Rootstock in Lead Stress

Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, vol.7, no.12, pp.50-55, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mechanism of resistance against lime stress by plant growth-promoting rhizobacteria in Vitis

International Journal of Multidisciplinary Research and Development, vol.7, pp.462-466, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Roles of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Some Growth Parameters and Biochemical Compounds on Some Vitis Rootstock

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.7, no.1, pp.39-44, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of The Effects of Sage and Balm Extracts on Vase Life in Gerbera cv. Rosalin

Research Journal of Agricultural Sciences, vol.7, no.2, pp.13-15, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Isparta Koşullarında Bazı Sofralık Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Terbiye Şekillerinin Belirlenmesi

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , vol.6, no.1, pp.101-106, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gamay Üzüm Çeşidine Ait Kallus Kültürlerinde Fenolik Bileşikler İle Alfa Tokoferol Üretiminin Artırılması: Potansiyel Bir Elisitör Olarak UV-C.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.112-122, 2012 (Other Refereed National Journals)

Tuz Stresinin In Vitro Koşullarda Bazı Amerikan Asma Anaçlarında Sürgün Gelişimi ve Prolin Miktarları Üzerine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.1, pp.1-7, 2011 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Asmalarda Değişik Dokulardan DNA Ekstraksiyonu Üzerine Araştırmalar

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.15-19, 2003 (National Refreed University Journal)