Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of science high school students' perceptions and views on STEM integration processes

ASES II. International Çanakkale Scientific Research Conference, Çanakkale, Turkey, 24 - 25 February 2024

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Biyoloji Konularına İlişkin Öz Yeterlikleri: Covid-19 Pandemi Örnek Olayı

15. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 27 - 30 September 2023 Sustainable Development

Ortaokul Öğrencilerinin STEM Etkinliklerine Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

14th International Congress on New Trends in Education, Aydın, Turkey, 31 August - 03 September 2023

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN DIŞ PAYDAŞLARDAN BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 30 November - 01 December 2019

Views of Biology Teacher Candidates on Project-Based Learning Methodology

2nd International Conference on Education,Technology and Science, Cyprus (Kktc), 11 - 14 April 2019

Views of Biology Teacher Candidates on Project-Based Learning Methodology

2nd International Conference on Education,Technology and Science-GlobETS, Girne, Cyprus (Kktc), 11 - 14 April 2019, pp.17-30

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Hazır Olma Düzeyleri

II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi-UBEK, Aksaray, Turkey, 3 - 05 July 2018

Öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güvenlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi

VI. International Congress on Research in Edducation (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeylerinin belirlenmesi

VI. International Congress on Research in Edducation (ICRE), Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016

Hayvanların Deneylerde Kullanılmasına Yönelik Öğretmen Adaylarının Sahip Olduğu Etik Değerler

IIInd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Stem e S Stem Karşı Tutumlarının Belirlenmesi

IIInd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Books & Book Chapters

Akıl Yürütmeci Bilim İnsanları Buluşları ve Eserleri

in: Milattan Önce Akıl Yürütmeci Bilim İnsanları Buluşları ve Eserleri, Yılmaz Mehmet, Özen Yunus, Yüksel İbrahim, Karakaya, Ferhat, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.1-14, 2023

Ortaokul Öğrencilerinin Canlı Varlıklara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

in: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış - VIII, Gül Ali, Benzer, Semra, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.133-148, 2023

Öğretmenlerin Su Sorununa Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

in: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış - VIII, Gül Ali, Benzer Semra, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.149-168, 2023

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalıklarının Belirlenmesi

in: Eğitimde Kuramsal ve Uygulamalı Akademik Araştırmalar- I, Çetin Turhan, Kılıçoğlu Gökçe, Sözen Erol, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.483-490, 2022

Biyoloji Öğretmen Adaylarının Covid-19 Salgınına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

in: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış-IV, Gül Ali, Benzer Semra, Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.107-120, 2022

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Dersine Yönelik Görüşlerin İncelenmesi: Okul Öncesi Örneği

in: Pandemi Sürecinde Eğitim Bilimlerinde Yeni Yönelimler, Çetin Turhan; Türksever, Ömer; Gökalp Aydın, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.159-171, 2021

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Dersine Yönelik Görüşlerin İncelenmesi: Okul Öncesi Örneği

in: Pandemi Sürecinde Eğitim Bilimlerinde Yeni Yönelimler, Çetin, Turhan; Türksever, Ömer; Gökalp, Ali, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.132-158, 2021

Pre-Service Biology Teachers‟Values in Deciding on Ethical Dilemmas about Environment: Global Warming Example

in: Current Researches in Environmental Education, Ali Gül Nurcan Uzel, Editor, SRA Academic Publishing, pp.153-162, 2019 Sustainable Development

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının KPSS Fen Bilimleri Öğretmenliği ÖABT Sorularını Cevaplama Durumlarının ve Sınava Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

in: İlköğretim Çalışmaları: Bütünsel Açıdan Çocuk, Sinan OLKUN Mehmet Engin DENİZ Mehmet TORAN Mehmet Hayri SARI Halil KAMIŞLI, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.499-515, 2019

MEB ortaöğretim 10. sınıf biyoloji ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesi

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, Şahin, Harun; Temizer, Abidin; Erdoğan, Fatma, Editor, IVPE, pp.607-630, 2018

MEB Ortaöğretim 10. sınıf Biyololoji Ders Kİtabının Bilimsel İçerik Bakımdan İncelenmesi

in: Eğitim Bilimerinde Güncel Akademik Çalışmalar, Harun Şahin, Abidin Temizer, Fatma Erdoğan, Editor, İVPE, Ankara, pp.607-630, 2018

Metrics

Publication

108

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

29

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

77

H-Index (TrDizin)

5

Project

7

Thesis Advisory

1

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals