Education Information

Education Information

 • 2002 - 2007 Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinde yapıcı öğrenme temelli hazırlanan anlamlı nedensel düşünmeye dayalı öğretimin öğrencilerin anlamlı nedensel düşünmelerine, akademik başarılarına, kalıcılığa ve günlük yaşam davranışlarına etkisi

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Ortaöğretim biyoloji öğretiminin biyolojik nedensellik bağlamında incelenmesi

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English