Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Eğitsel Bir Materyal Olarak Video Geliştirme Başarı Puanını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Ters Yüz Sınıf Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Algılanan Bilgi Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Lessons Learned: Comparison of Three Cases of Design Based Learning Activities

edMedia 2017–World conference on educational Media and Technology, Washington, Kiribati, 20 - 23 July 2017, vol.2017, pp.496-500

Books & Book Chapters

Factors That Enable or Hinder the Implementation of Game Development Activity in Learning Environments

in: Cognitive and Affective Perspectives on Immersive Technology in Education, Robert Z. Zheng, Editor, IGI Global, Hershey, pp.267-288, 2020

Metrics

Publication

20

Citation (WoS)

57

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

96

H-Index (Scopus)

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals