Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Rumlar Üzerine Yansımaları

101. Yılında Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu (12-13 EYLÜL 2022), Ankara, Turkey, 12 - 13 September 2022

1847 Yılı Sonrası Cezayir’den Osmanlı Devleti’ne Sığınan Muhacirler ve Osmanlı Devleti’nin Muhacirlere Karşı Tutumu

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi 20-24 Kasım 2017, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017, vol.1, pp.539-556 Creative Commons License

İkmal Maddeleri Ekseninde Yozgat’ın İstiklâl Harbi’ne Sağladığı Katkıları

1.BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ ‘Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’, Yozgat, Turkey, 24 - 26 October 2018 Creative Commons License

The Battles the Turkish Engaged in the Korean War and their Reflections on the Turkish-South Korean Relations

The International Symposium on the 68th Anniversary of the Turkish Dispatch to the Korean War, Tue. June, 26, 2018, Seoul, South Korea, 26 June 2018 Creative Commons License

Türk İstiklâl Harbi’nde İç Anadolu Bölgesinin Ordu İaşesi Açısından Önemi - Aksaray Örneği

II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu 26-28 Ekim 2017, Aksaray, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.300-323 Creative Commons License

“Birinci Dünya Savaşı’nda Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in İsyanı”

Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri (23-25 Ekim 1995), İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 1995 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Sakarya Meydan Muharebesi’nin Rumlar Üzerine Yansımaları

in: Sakarya Zaferi ve Haymana V, Temuçin F. Ertan,Hakan Uzun, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.291-319, 2023 Creative Commons License

Hürriyet ve İtilaf Fırkası Taraftarı Yazarların Kaleminden Mütareke Döneminde Muhalefetin İktidar Mücadelesi

in: M. Derviş Kılınçkaya Armağan Kitabı, Sadık Erdaş,Seyfi Yıldırım, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.285-311, 2022 Creative Commons License

Türkiye’nin Soğuk Savaş Sonrası Güney Kafkasya Politikasındaki Değişim ve Dönüşümü

in: Türkiye’de İç ve Dış Politikanın Geleceği Doç. Dr. Özlem Becerik Yoldaş’a Armağan, Yunus Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.521-546, 2021 Creative Commons License

Türk İngiliz İlişkileri Ekseninde Süveyş Krizininin Kıbrıs Sorunu üzerine Etkisi (1950-1960)

in: 21. Yüzyılda Krizler Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler, Yunus Yoldaş,Özlem Becerik Yoldaş, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.320-349, 2019 Creative Commons License

Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Cepheleri

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul, 2016 Creative Commons License

Fotoğraflarla Kore Savaşı’nda Türk Askeri

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul, 2016 Creative Commons License

The Çanakkale naval battles in Turkish official records

in: The Gallipoli Campain The Turkish perspective, Metin Gürcan,Robert Johnson, Editor, Routledge Taylor Francis Group London and New York, London, pp.95-123, 2016 Creative Commons License

Türk Tarih Tezi ve Türk Tarih Kurumu’nun Kuruluşu

in: Eski Ön Asya Uygarlıklarından Günümüze Anadolu’da Türk Varlığı, Zekeriya Türkmen, Editor, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, pp.109-119, 2008 Creative Commons License

“Turkish Army from the Ottoman Period until today”,

in: International Review Of Military History, Zekeriya Türkmen, Editor, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, pp.105-123, 2007 Creative Commons License

Mütareke Dönemi İstanbul Rumları

Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2006

Milli Mücadele Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri ve 1 nci Kolordunun Bulgaristan’a Sığınması

in: XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk-Bulgar Askeri-Siyasi İlişkileri, Erdoğan Karakuş, Editor, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, pp.123-141, 2005 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

10. Yıl Marşı

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1-4, 2021 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

41

Open Access

37
UN Sustainable Development Goals