Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

How Has the COVID-19 Pandemic Affected Sexual Health of Partnered Men?

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.13, no.45, pp.29-34, 2022 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Bozok Üniversitesi’nde Endoskopik Taş Cerrahisi Deneyimimiz

Bozok Tıp Dergisi, vol.10, no.2, pp.95-99, 2020 (Other Refereed National Journals)

Preoperatif Stentin Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçları Üzerine Etkisi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.89-95, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Multikalisiyel ve Multiple Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimimiz

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.406-410, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Girişimsel Ürolojik İşlemler

in: Ürolojik Aciller, Şenel, Samet; Sandıkçı, Fatih; Demirel, Hüseyin Cihan; Kadıoğlu, Ateş, Editor, Türk Üroloji Derneği, İstanbul, pp.397-414, 2022