Assoc. Prof. MEHMET CANİKLİOĞLU


Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji


Research Areas: Urology

Metrics

Publication

79

Citation (WoS)

33

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

45

H-Index (Scopus)

4

Project

4

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2005 - 2010

2005 - 2010

Expertise In Medicine

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

1999 - 2005

1999 - 2005

Undergraduate

Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

2010

2010

Expertise In Medicine

Perkütan nefrolitotomi ameliyatında giriş sayısının renal fonksiyonlar üzerine etkisinin teknesyum-99m-dimerkaptosüksinik asit sintigrafisi ile değerlendirilmesi

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası

Other

Ondokuz Mayıs University

2018

2018

Sağlık Bilimlerinde Temel ve İleri İstatistik Kursu

Vocational Course

Yozgat Bozok University

2015

2015

1e1 Yerinde Canlı PNL Kursu

Vocational Course

Endoüroloji Derneği

Research Areas

Urology

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Associate Professor

Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2018 - 2023

2018 - 2023

Assistant Professor

Yozgat Bozok University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

2005 - 2010

2005 - 2010

Research Assistant

Erciyes University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2019 - 2020

2019 - 2020

Director of Vocational School

Yozgat Bozok University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, -

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Benign Prostat Hiperplazisi

Undergraduate

Undergraduate

Ürogenital Anomaliler

Undergraduate

Undergraduate

İnfravezikal Obstrüksiyon Patofizyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Ürolojik Aciller

Undergraduate

Undergraduate

Ürogenital Travmalar

Undergraduate

Undergraduate

Mesleklerarası İşbirliği - Eczacılık Modülü

Undergraduate

Undergraduate

Nörojen Mesane

Undergraduate

Undergraduate

Renal Benign Kitleler

Undergraduate

Undergraduate

Renal Malign Kitleler

Undergraduate

Undergraduate

Böbrek Tümörleri

Undergraduate

Undergraduate

PDÖ - Hayat Sen Nelere Kadirsin....

Undergraduate

Undergraduate

Testis Tümörleri

Undergraduate

Undergraduate

PDÖ-Ağzından Bal Damlıyor

Undergraduate

Undergraduate

PDÖ-Tesadüfün Böylesi

Undergraduate

Undergraduate

Meslekler Arası İşbirliği - Adli Tıp Modülü

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Nadir Görülen Bir Durum Olarak Şilüri: Olgu Sunumu

Özkaya M., CANİKLİOĞLU M.

2. Ankara Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 07 June 2021 - 08 June 2020, pp.418-419

2019

2019

Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonrası Gelişen Taş Yolu Olgusu ve Tedavidekı Yaklaşımın Tartışılması

CANİKLİOĞLU M., Özkaya M.

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.145

2019

2019

İDİYOPATIK SKROTAL KALSINOZIS : OLGU SUNUMU

Özkaya M., CANİKLİOĞLU M.

I. AHİ EVRAN ULUSLARARASI TIP VE SAĞLIK BİLİMLER KONGRESİ, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.54-55

2019

2019

TEK FLEKSİBLE URETEROSKOP CİHAZININ UYGUN KULLANIMI İLE 397VAKALIK RIRC SERİMİZ

ÖZTEKİN Ü., CANİKLİOĞLU M., SARI S.

INTERNATIONAL HIPPOCRATES CONGRESS ON MEDICAL AND HEALTH SCIENCES, 1 - 03 March 2019

2019

2019

TEK FLEKSİBLE URETEROSKOP CİHAZININ UYGUN KULLANIMI İLE 397 VAKALIK RIRC SERİMİZ

ÖZTEKİN Ü., CANİKLİOĞLU M., SARI S.

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.735

2019

2019

NADİR GÖRÜLEN RENAL KİST HİDATİK OLGUSU ÜZERİNDEN HASTALIĞA YAKLAŞIMIN TARTIŞILMASI

CANİKLİOĞLU M., ÖZTEKİN Ü.

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Yalova, Turkey, 14 - 17 February 2019, pp.774

2018

2018

A Rare Case Report: Testicular Amputation

SELMİ V., CANİKLİOĞLU M.

10TH EUROPEAN CONGRESS OF ANDROLOGY, Budapest, Hungary, 11 - 13 October 2018, pp.111-112

Books & Book Chapters

2022

2022

Girişimsel Ürolojik İşlemler

IŞIKAY L., SARI S., SELMİ V., CANİKLİOĞLU M.

in: Ürolojik Aciller, Şenel, Samet; Sandıkçı, Fatih; Demirel, Hüseyin Cihan; Kadıoğlu, Ateş, Editor, Türk Üroloji Derneği, İstanbul, pp.397-414, 2022

2022

2022

ASEMPTOMATİK İNFLAMATUVAR PROSTATİT: LİTERATÜRDE SON DURUM

CANİKLİOĞLU M.

in: SAĞLIK & BİLİM 2022 GÜNCEL TIP-II, Akçay Ahmet, Editor, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, pp.43-51, 2022

2022

2022

Azospermi Yönetimi

ÖZTEKİN Ü., KAYMAK E., CANİKLİOĞLU M.

in: Erkek İnfertilitesi Multidisipliner Yaklaşım, Çelik Önder, Uluğ Ulun, Çelik Nilüfer, Akkoç Ramazan F, Yardım Meltem, Güngör Nur D, Asdemir Aydemir, Ulaş Mustafa, Gürkan Naziye, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.273-292, 2022

2022

2022

Azospermi Yönetimi

ÖZTEKİN Ü., KAYMAK E., CANİKLİOĞLU M.

in: ERKEK İNFERTİLİTESİ MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, Önder ÇELİK Ulun ULUĞ - Nilüfer ÇELİK - Ramazan F. AKKOÇ - Meltem YARDIM Nur D. GÜNGÖR - Aydemir ASDEMİR - Mustafa ULAŞ - Naziye GÜRKAN, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., pp.273-292, 2022

2022

2022

Ürolojik Açık Cerrahilerde Ameliyathane

CANİKLİOĞLU M.

in: Yardımcı Sağlık Personeli İçin Üroloji, Levent Işıkay, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.77-98, 2022

2022

2022

Girişimsel Ürolojik İşlemler

IŞIKAY L., SARI S., SELMİ V., CANİKLİOĞLU M.

in: ÜROLOJİK ACİLLER, Samet ŞENEL, Fatih SANDIKÇI, Hüseyin Cihan DEMİREL, Ateş KADIOĞLU, Editor, Türk Üroloji Derneği, İstanbul, pp.397-414, 2022

2021

2021

Perifer Anadolu Hastanesindeki Düşük PSA'lı Hastalara Ait Klinik Verilerimiz

CANİKLİOĞLU M., Özkaya M.

in: Güncel Üroloji Çalışmaları, Zeynel Canoğulları, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.145-150, 2021

2020

2020

Erişkin Çağda Üreter Duplikasyonu ile İlişkili Semptomatik Üreterosel: Olgu Sunumu

TAŞPINAR M. Ş., CANİKLİOĞLU M.

in: Güncel Üroloji Çalışmaları, Zeynel Canoğulları, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.59-65, 2020

2011

2011

Ürogenital Yaralanmalar

Demirci D., Demirtaş A., Caniklioğlu M.

in: Travma El Kitabı, Erdoğan Sözüer,İbrahim İkizceli, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.493-526, 2011

2010

2010

İnguinal Herni ve Hidrosel

DEMİRCİ D., CANİKLİOĞLU M.

in: Üroloji’de Yeni Ufuklar, Tarkan Soygür, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.149-157, 2010

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Bozok Tıp Dergisi

Assistant Editor/Section EditorCitations

Total Citations (WOS): 33

h-index (WOS): 3