Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

‘But that is also not quite right’: Social justice from the lenses of prospective teachers

X. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 8 - 11 June 2023, pp.1038-1039

Ortaokul matematik ders kitaplarında yer alan matematik görevlerinin bilişsel istem basamaklarına göre sınıflandırılması.

5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2021

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Görüşleri

14. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Burdur, Turkey, 19 May 2021

KAPSAYICI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERİNİN LİTERATÜR TEMELLİ İÇERİK TASARIMI

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 2. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İzmir, Turkey, 04 December 2020

Artırılmış Gerçeklik Destekli Matematik Eğitimi Tutum Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2018

Middle School Students' Transition from Arithmetic to Algebra in The Context of Equation Problems

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018

The Effect of Sudoku, Futoshiki and Kakuro Puzzles on 8th Grade Students’ Achievement on Equality and Inequality Subjects

International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2018), 27 - 29 June 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Trigonometri İle İlgili Matematik Konularında Problem Çözme Yolları

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Who Decide What To Buy in Toystores?

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 18 - 21 October 2017, pp.347-348

Metrics

Publication

10

Project

2