Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metil ve Etil Alkoller İle Farklı Katalizörler Kullanılarak Üretilen Biyozdizellerin Yakıt Özellikleri,Motor Performansları ve Egzoz Emisyonalarının İncelenmesi.

VII. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, vol.1, pp.540-555

The Effects Of Biodiesel On The Environment

2nd International Conference On Environmental Science and Technology, 14 - 17 May 2014

The Effcet of Biodiesel on the Environment

2nd International Conference on Environment Science and Technology, 14 - 17 May 2014

Yozgat İli Biyodizel Amaçlı Yağlı Tohumlu Bitki Üretim Potansiyeli

28.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Konya, Turkey, 4 - 06 September 2013, pp.219-230

Tarımda Geleceğin Teknolojileri

Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 20 - 21 October 2011, pp.151-160

The Research of Diesel Engine Performance Using Neutralized Safflower Oil as Fuel

2. International Symposium on Sustainable Devolopment, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010, vol.3, pp.700-709

Development Strategies of Biofuels in Turkey

10 th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2008, vol.1, pp.475-479

Biyoyakıtların Hava Kalitesine Etkisinin incelenmesi

Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu, Konya, Turkey, 30 - 31 May 2008, pp.331-341

Türkiye de Biyodizel İçin Yerel Üretim Modelinin Uygulama İmkanları

Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2006, pp.33-40

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi

23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.205-210

Farklı İyot Sayısına Sahip Biyodizellerin Motora Etkisinin İncelenmesi

BİYOYAKIT( BİYODİZEL – BİYOETANOL )SEMPOZYUMU, Turkey, 29 - 30 June 2006

Türkiye Şartlarında Biyodizelin Ticarileştirilmesine Ait Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 3 - 04 June 2005, pp.419-426

Books & Book Chapters

Determination of Properties of Fuels Obtained From Safflower Biodiesel Mixed With iso-Pentanol and n-Pentanol

in: INSAC New Trends in Natural and Engineering Sciences, Doç.Dr.Metin AÇIKYILDIZ, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.175-184, 2022

KETENCİK BİYODİZELİNİN BÜTANOL İLE KARIŞIMINDAN ELDE EDİLEN YAKITLARIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

in: AKADEMiK ARAŞTIRMALAR 2021, USLU Mustafa, HAMARTA Erdal, ARSLAN Coşkun, ÇİFTÇİ Sebahattin, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.274-280, 2021

Metrics

Publication

78

Citation (WoS)

359

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

517

H-Index (Scopus)

11

Citation (Scholar)

20

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Project

21

Thesis Advisory

8

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals