Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA YEŞİL KARTTAN FAYDALANAN VATANDAŞLARIN YEŞİL KART UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.7, no.7, pp.292-307, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SAĞLIK KAYNAKLARI İÇİN KESİKLİ-OLAY SİMÜLASYONUN VE DENEYSEL OPTİMİZASYON TASARIMININ UYGULANMASI-YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.63-85, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF THE IMPACTS OF ECONOMIC CRISES ON THE HEALTH SYSTEM IN TURKEY: AN ARDL BOUNDS TESTING APPROACH

International Journal of Health Management and Tourism, vol.6, no.1, pp.427-442, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECTS OF ECONOMIC VARIABLES ON HEALTH EXPENDITURE PER CAPITA AND LIFE EXPECTANCY AT BIRTH: PANEL DATA ANALYSIS FOR MIDDLE TOP INCOME COUNTRIES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Relationship Between Economic Factors and Health Personnel Employment in Turkey: An Econometric Anaylsis

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.56, pp.1-18, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, vol.3, no.1, pp.48-59, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Relationship Between Macroeconomic Factors and Child Health: An Econometric Analysis

International Journal of Health Management and Tourism, vol.5, no.1, pp.1-18, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Ekonomik Göstergeler ile İntihar Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ekonometrik Bir Analiz

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol.6, no.3, pp.218-227, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye’de Acil Servislerin Toplam Faktör Verimliliklerinin Malmquist İndeksi İle Ölçülmesi

Business And Management Studies: An International Journal, vol.7, no.4, pp.1870-1887, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sosyo-demografik değişkenlere göre hemşirelik öğrencilerinin klinik liderlik özelliklerinin değerlendirilmesi

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.173-179, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Impacts of Economic Crises on Health Behaviors of Population: An ARDL Bounds Testing Approach

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.101-123, 2019 (Other Refereed National Journals)

The Impacts of Economic Crisis on The Public Health in Turkey: An ARDL Bounds Testing Approach

Sağlık İdaresi Dergisi, vol.22, no.2, pp.259-280, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye’de Yataklı Sağlık Kurumlarında Poliklinik ve Klinik Hizmetlerinin 2008-2017 Yılları Arası Gelişimi ve Mevcut Durumu

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, vol.2, no.1, pp.37-46, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Hizmetlerinin Finansman ve Geri Ödeme Yöntemleri: Türkiye’de Mevcut Durum

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.1, pp.12-20, 2019 (Other Refereed National Journals)

Diagnosis related groups-based simulation: comparision of Turkey and Australia

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.58-66, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009 Ekonomik Krizinin ve 2007 Yılı Mevzuat Değişikliğinin Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcaması Yapan Hane Oranı Üzerine Etkisi

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.22, pp.3862-3869, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaos Teorisi, Karmaşıklık Teorisi, Karmaşık Uyarlamalı Sistemler: Sağlık Hizmetleri Açısından Bir Derleme

International Journal of Academic Value Studies, vol.3, no.16, pp.330-343, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.33-59, 2017 (Other Refereed National Journals)

13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk Sağlık Sisteminin Gelişimi Üzerine Bir Derleme

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.2, no.4, pp.183-189, 2015 (Other Refereed National Journals)

Etkili Ekip Çalışmasının Sağlıktaki Önemi ve Faydaları: Bir Literatür Çalışması

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.140-146, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türk Kalkınma Planlarında Sağlık İnsan Gücü Planlaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.45-59, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikolojik Sermaye Çalışan Performansını Etkiler mi? Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.43-50

Türkiye’de Acil Servislerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçülmesi: Bir Sınırlandırılmış Değişken Modeli

İKSAD 4. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 5 - 08 September 2019, pp.662-667

Ekonomik Krizlerin Türkiye’de Anne ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri: Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.226-233

Türkiye’nin Sağlık ve Sosyal Göstergeleri Açısından Bölgesel Gelişmişliğinin Dağılımı

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.234-240 Sustainable Development

The Impacts of Economic Crisis on Health: The Case of Turkey

EHMA 2018 ANNUAL CONFERENCE, Budapest, Hungary, 20 - 22 June 2018, vol.254

The Reimbursement Simulation Based on Diagnosis Related Groups: Comparison of Turkey and Australia.

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences Catania, Sicily, Italy – January 25-28, 2017., Catania, Sicily., Italy, 25 - 28 January 2017, pp.17

Kullanıcıların Bakış Açısıyla İlaç Takip Sistemi

VIII. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Lefke, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 2014, pp.1295-1306

The Perceptions of Health Personnel About Ethical Leadership Behavior

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014

İktisat Teorisi ve Ekonometri Işığında Sağlık Hizmetleri Piyasasında Rekabet ve Kalite

VII. Sağlık ve Hastane İdaresi Konresi, Konya, Turkey, 27 - 29 September 2013

Türk Kalkınma Planlarında Sağlık İnsangücü Planlaması

VI. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 - 15 September 2012

Books & Book Chapters

Türkiye Sağlık Harcamaları

in: Türkiye Sağlık Sisteminin Genel Görünümü, Fatih Şantaş, Gülcan Şantaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.229-248, 2020

Hekim-Hasta, Hasta-Hastane İlişkileri

in: Sosyolojik Boyutlarıyla Sağlık, Özlem Özer, Fatih Şantaş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.45-74, 2019

SAĞLIK KURUMLARINDA POLİKLİNİK VE KLİNİK HİZMETLERİ

in: SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I, YASEMİN AKBULUT, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.108-137, 2019

Sağlıkta Kalite ve Maliyet İlişkisi

in: Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Beylik Umut, Avcı Kezban, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.185-229, 2019

Sağlık Hizmetlerinde Öncelik Belirleme ve Türkiye Sağlık Sisteminde Öncelik Belirleme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar: İnsan Çalışmaları 1, Zeynel Karacagil, Efecan Anaz, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.507-522, 2018

The Perceptions of Health Personnel About Ethical Leadership Behavior

in: Current approaches in social sciences, Yılmaz R., Loschnigg, G., Arslan, H. & Icbay, M. A., Editor, Peter Lang, Frankfurt, pp.53-62, 2015

The Perceptions of Health Personnel about Ethical Leadership Behaviour

in: Current Approaches in Social Sciences, Yilmaz, Rasim/ Löschnigg, Günter/ Arslan, Hasan/ Icbay, Mehmet Ali, Editor, Peter Lang, pp.53-62, 2015