Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Rare Case Report: Testicular Amputation

10TH EUROPEAN CONGRESS OF ANDROLOGY, Budapest, Hungary, 11 - 13 October 2018, pp.111-112

Books & Book Chapters

Girişimsel Ürolojik İşlemler

in: Ürolojik Aciller, Şenel, Samet; Sandıkçı, Fatih; Demirel, Hüseyin Cihan; Kadıoğlu, Ateş, Editor, Türk Üroloji Derneği, İstanbul, pp.397-414, 2022

Prostat Kanseri Tanı Tedavi Ve Takibinde PSA Ve Türevleri

in: Güncel Üroloji Çalışmaları, Zeynel Canoğulları, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, İstanbul, pp.115-122, 2021

Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Disfonksiyon Tedavisi

in: Güncel Üroloji Çalışmaları, Zeynel Canoğulları, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, İstanbul, pp.123-134, 2021

Olgu Sunumu Eşliğinde Retroperitoneal Fibrozis Ayırıcı Tanı Ve Tedavisi

in: Güncel Üroloji Çalışmaları, Zeynel Canoğulları, Editor, Akademisyen, pp.21-26, 2020

Gebelikte Üriner Sistem Hastalıkları

in: Gebelikte Riskli Durumlar Ve Yaklaşımlar, Ethem Serdar Yalvaç,Mustafa Kara, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.453-464, 2019

Lokalize ve Lokal İleri Böbrek Tümörlerinde Tedavi Yaklaşımları

in: Güncel Üroloji, Ateş Kadıoğlu,Ali İhsan Taşçı,Önder Yaman, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.577-590, 2018

Böbrek Tümörleri: Metastatik Hastalıkta Yönetim

in: Üroonkoloji El Kitabı, Sakıp Erturhan,Yiğit Akın, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.85-95, 2018

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

65

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

121

H-Index (Scopus)

6

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals