Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

XIX. Yüzyılda Kocaeli Yöresinde Sigortacılık Faaliyetleri

Uluslararası Sultan Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu V, İZMİT, Turkey, 9 - 12 March 2018

19 Yüzyıl Ortalarında Hereke nin Sosyo Ekonomik Yapısı

Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 April 2015 Sustainable Development

Sultan Abdülmecid in İzmit ve Hereke Seyahatleri

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.2, pp.1096-1116

1828 1829 Osmanlı Rus Harbinden Sonra Ruslar Tarafından Bayburt tan Göç Ettirilen Reaya

Tarihi ve Kültürü İle 19. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu [International Symposium Of Bayburt With Its History And Culture From The 19th Century To The Present], 28-30 Mayıs 2014, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Osmanlı Hanedanında Doğum Günü Törenleri

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2022 Creative Commons License

İctihad Gazetesi Muhabirinin Kaleminden 1925’te Bayburt’un Ahvali

in: İşgalden Kurtuluşunun 100.Yılında Bayburt, S.Çiğdem, Y. Taşkesenlioğlu, E. Aktaş, Editor, BAKÜTAM, Bayburt, pp.315-327, 2019

Bayburt Nüfus Defterleri 1835 1848

BAKÜTAM Bayburt Kültürü ve Tarihi Araştırma Merkezi, Ankara, 2015

II. Abdülhamit Devrinde Bürokraside Görev Alan Yahudi Memurlar

in: Türk Sosyal ve Siyasal Hayatında Yahudiler, erdal iBRAHİM, ÖZGER YUNUS, Editor, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul, pp.189-273, 2011

XIX Yüzyıl Bayburt Sosyo Ekonomik İdari ve Demografik Yapı

IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008 Sustainable Development

1895 Bayburt Ermeni Ayaklanmaları

IQ Kültür ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2007

Episodes in the Encyclopedia

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.683-683, 2016