Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Lipidomics in diagnosis

18th Euro Fed Lipid Congress and Expo (Online Meeting), Germany, 18 October 2021

Lipidomics approaches in lung cancer

18th Euro Fed Lipid Congress and Expo (Online Meeting), Germany, 18 - 23 October 2021 Sustainable Development

Biological evaluation of brominated indenoquinolines as anticancer agents

5nd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences And Technologies (5nd ITWCCST), 25 - 29 October 2019

Bazı siyano kinolin türevlerinin antikanser ve antibakteriyel özelliklerinin belirlenmesi

2. International Eurasian conference on Biological and Chemical Science, 28 - 29 June 2019

Synthesis of Novel Pyrimidines, N-Alkyl Derivatives, Pyrimidine N-Glucosides and Investigation of Their Biological Activities

3nd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences And Technologies (3nd ITWCCST), 10 - 13 September 2017

The effective concentration of the denture cleanser tablets

The effective concentration of the denture cleanser tablets, 29 August - 01 September 2017

Bazı bromokinolin türevlerinin antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi

3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 April 2017

6,8-disübstitüe siyanokinolin türevlerinin antimikrobiyal ajanlar olarak de?erlendirilmesi

3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26 - 29 April 2017

Yeni Metoksi Sübstitüe Pirimidin N-Glikozitler ile Tetra-O-Asetil Türevlerinin Sentezleri ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 30 March - 02 April 2017

Lakton ve Kalkon Birimi İçeren Enamin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri

5. ilaç Kimyası: ilaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 30 March - 02 April 2017

Etkin dozda fizyolojik fosfat tampon sisteminde çözülebilen disiyanidogümüş(I)-esaslı AN7’nin in vivo antikanser etkisi

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 30 March - 02 April 2017

Pharmacological Activity of NiII, CuII ve ZnII-Saccharinato Complexes Containing N,N-bis(2-hydroxyethyl)etilenediamine

2nd International Turkic World Conferance On Chemical Sciences And Technologies (2nd ITWCCST), 26 - 30 October 2016

Biological property of Fritillaria imperialis extract

International Congress on Fundamental and Applied Sciences, 22 - 26 August 2016

Antiproliferative and Cytotoxic Activities of Venoms Obtained from Some Wasp Species (Hymenopetra: Sphecidae)

International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Turkey, 19 - 20 March 2016

Anticancer Activities and Mechanism of Action of Novel Metal Complex, CdC8H16N4O2Au

3rd International Congress Molecular Biology Association of Turkey, 10 - 12 September 2014

AgI(CN)2 içeren yeni bir koordinasyon bileşiği bazı kanser hücre hatlarında proliferasyonu inhibe eder

XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 27 - 30 October 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kannabinoidler ve Kanser

in: Sağlık Bilimleri Açısından Kenevir, Hamdi Temel, Ahmet Karadağ, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Yozgat, pp.57-81, 2022

Metrics

Publication

128

Citation (WoS)

186

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

430

H-Index (Scopus)

13

Project

25

Intellectual Property

3

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals