Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Analysis on Responsibility and Visual Perceptions on Responsibility among 8th Grade Students

International Online Journal of Educational Sciences, vol.12, no.3, pp.230-255, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Öğretmeye İlişkinMotivasyonlarının İncelenmesi

Gelecek Vizyonlar Dergisi-Future Visions Journal, vol.4, no.1, pp.1-9, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Becerilerin Öğretiminde Kullanılabilecek Geleneksel Çocuk Oyunlarının İncelenmesi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.9, no.1, pp.413-424, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Farkındalıklarının ve Çevreye İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

lnternational Journal of Geography and Geography Education, no.41, pp.73-87, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Değişmenin Değerler Üzerindeki Etkisine Yönelik Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

İlköğretim Online-Elementary Education Online, vol.18, no.4, pp.1956-1966, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Analysis of 5th, 6th and 7th Grade Students’ Attitudes and Perceptions Regarding Helpfulness Value

Cypriot Journal of Educational Sciences, vol.14, no.4, pp.565-579, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Öğrenme Alanı-Beceri İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD), vol.3, no.3, pp.391-410, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis on the Effect of the Thinking Styles of Prospective Social Studies and Classroom Teachers on Their Attitudes towards Learning in Terms of Different Variables

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.5, pp.92-102, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılabilecek Edebi Ürün Tasarlama Deneyimlerinin İncelenmesi

Turkish Studies Educational Sciences, vol.14, no.5, pp.2233-2253, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

5. 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Sınıf Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.853-864, 2019 (Other Refereed National Journals)

Examining Pre-service Social Studies Teachers’ Sensitivity Levels Based on Various Variables

International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), vol.8, no.3, pp.369-375, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Kullanımı

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi-Manas Journal of Social Studies, vol.8, no.3, pp.2336-2359, 2019 (Other Refereed National Journals)

Gezi Yönteminin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisinin ve Gezi Yazısı Yazma Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.395-413, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Karagöz ve Hacivat’a İlişkin Anlamlandırmalarının İncelenmesi

Milli Eğitim Dergisi, vol.48, no.221, pp.37-49, 2019 (Other Refereed National Journals) identifier

Sosyal Bilgiler Dersinde 7. Sınıf Öğrencilerinin Evliya Çelebi ve Seyahatnamesine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], vol.8, no.2, pp.143-161, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Popüler Kültüre Yönelik Algılarının Belirlenmesi

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 7 - 09 November 2019

Halk Ozanı Aşık Veysel ve Eserlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanımının İncelenmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi sempozyumu, 30 October - 01 November 2018 Sustainable Development

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görsel Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 11 - 13 October 2018

Öğretmen Adaylarının Tasarruf Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Sorumluluk Görüşlerinin İncelenemesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına Yönelik Algısının İncelenmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 19 - 21 October 2017 Sustainable Development

Evliya Çelebi Seyahatnamesi nde İpek Yolu nun İki Durağı Konya ve Kayseri

Uluslararası İpekyolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni, 3 - 05 March 2016

Books & Book Chapters

Investigation of Social Studies Teacher Candidates’xx Awareness about Hasankeyf Ancient Tourism City

in: New Horizons in Social Studies Education, Çetin Turhan, Kılcan Bahadır, İnel Yusuf, Çepni Osman, Editor, Strategic Researches Academy, pp.245-256, 2020

Edebiyat Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi

in: Yeni Program ve Ders İçeriklerine Göre Sosyal Bilgiler Öğretimi II, Çelikkaya Tekin, Öztürk Demirbaş Çağrı, Yıldırım Tercan, Yakar Hamza, Editor, Pegem Akademi, pp.331-350, 2019

Examining the Use of Yozgat’s Natural and Cultural Assets in the Social Sciences Course within the Scope of Learning in Museums

in: Current Trends in Educational Sciences, Efe Recep, Koleva Irina, Atasoy Emin, Violeta Kotseva, Editor, ST. Kliment Ohridski University Press, pp.37-46, 2017

Hasan Cemil Çambel’e Göre Fichte ve Düşünceleri

in: Fichte’nin Eğitim Üzerine Düşünceleri ve Türkiye’deki Yansımaları, Ata Bahri, Editor, Pegem Akademi, pp.57-66, 2015