Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Phytochemicals and antioxidant capacity of wild growing and in vitro Hypericum heterophyllum

ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, vol.25, no.6, pp.2111-2117, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

The Effect of Different Harvest Stages on Chemical Composition and Antioxidant Capacity of Essential Oil from Artemisia annua L.

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.21, no.1, pp.71-77, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Bazı Alkanna Türlerinin Tohum Canlılık Testi, Çimlenme Oranı ve in vitro Rejenerasyonu

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.2, pp.220-227, 2021 (Other Refereed National Journals)

Hipericum spp. Bitki Ekstraktlarının Rhizoctonia Solani Üzerine Antifungal Etkisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.9, no.2, pp.812-821, 2021 (Other Refereed National Journals)

Tıbbi Adaçayının (Salvia Officinalis L) Herbal Çaylarındaki Mineral İçeriği Üzerine Örnek Miktarı ve Uygulama Süresinin Etkisi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.336-343, 2021 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Sample Amount and Decoction Time on The Phytochemicals and Antioxidant Activities of Decoction Lemon Balm and Sage

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.24, no.4, pp.725-732, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Antioxidants and Mineral Contents of Chicory as Coffee Additive

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.9, no.1, pp.217-223, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Cannabis Sativa L. (Kenevir)’de İn Vitro Mikroçoğaltım

Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, vol.3, no.2, pp.54-62, 2020 (Other Refereed National Journals)

Bazı Kantaron Ekstraktlarının Gerberanın Vazo Ömrü Üzerine Etkileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.57, no.3, pp.425-432, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İn Vivo Ve İn Vitro Koşullarında Bazı Alkanna Taksonların Sekonder Metabolit İçerikleri Ve Antioksidan Aktiviteleri

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.618-626, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Chemical Composition and Biological Effects of Essential Oils from Some Aromatic and Medicinal Plants

NATURAL PRODUCTS JOURNAL, vol.10, pp.1-8, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Endemik Haplophyllum A. Juss. Türlerinin Antioksidan Aktivitesi Üzerine Lokasyon ve Tür Farkının Etkisi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.648-657, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Toxicology of the Various Elements in the Decoction Samples of Lemon Balm and Sage Species

Indian Journal of Forensic Medicine and Pathology, vol.13, no.1, pp.139-143, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Haplophyllum suaveolens Varyetelerinin Antioksidan Aktivitesi ve Sekonder Metabolitleri Üzerine Farklı Çözücülerin Etkisi

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.3, pp.277-284, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Effect of Smoke Solution of Sage (Salvia officinalis L.) on Root and Shoot Growth of Grass Pea (Lathyrus sativus L.)

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.3, pp.511-515, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Total Bioactive Contents and Radical Scavenging Activities of Some Ruta L. Extracts

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.2, pp.193-201, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The Effects of Rosemary Extracts on Wheat Germination and Grain Storage Pests

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, pp.243-250, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Sürgün uçları kullanarak tıbbi ve süs bitkisi özelliği olan Arum italicum MILLER bitkisinden in vitro sürgün çoğaltımı

Mediterranean Agricultural Sciences, vol.31, no.3, pp.295-300, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antioxidant activity of fruit extracts of Prangos ferulacea (L.) Lindl. from Turkey

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.4, pp.249-256, 2017 (Other Refereed National Journals)

Farklı tuz uygulamalarının bezelyede (Pisum sativum L.) bağıl su içeriği, klorofil ve bitki gelişimine etkisi

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.25, no.3, pp.42-46, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bazı Salvia türlerinin in vitro çimlenmesi ve önemi

International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020), Ankara, Turkey, 16 - 18 December 2020, pp.313-318

Melisa ve Adaçayı Türlerinin Dekoksiyon Örneklerindeki Çeşitli Elementlerin Toksikolojisi

Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2020, pp.38

YOZGAT FLORASINDAKİ PAEONİA ARİETİNA TÜRÜNÜN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, Kayseri, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.92-97

BIOTECHNOLOGICAL APPROACHES IN POTATO

Uluslararası gıda, tarım ve hayvancılık kongresi, Gaziantep, Turkey, 19 September 2019, pp.10-16

RESPONSE OF MICROTUBERIZATION IN POTATO TO DIFFERENT BASAL MEDIA

Uluslararası gıda, tarım ve hayvancılık kongresi, Gaziantep, Turkey, 19 September 2019, pp.27-31

Yozgat Florasındaki Paeonia mascula subsp. arietina Türünün Doğal Boyama Potansiyeli

III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Bölgesel kalkınma ve sosyo-kültürel yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.706-714

Yozgat Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Astragalus L. Taksonları ve Bazı Biyolojik Aktivite Özellikleri

III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Bölgesel kalkınma ve sosyo-kültürel yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.296-304

ENDEMİK ALKANNA SİEHEANA RECH. FİL. TÜRÜNDE DOKU KÜLTÜRÜ UYGULAMASI

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS, Malatya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.478-482

ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF ALKANNIN/SHIKONIN (A/S) AND DERIVATIVES OBTAINED FROM SPECIES BELONG TO BORAGINACEAE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDICINAL, AROMATIC AND DYE PLANTS, Malatya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.240-244

Allelopathic effect on plant growth of essential oil components and essential oils of aromatic plants

International Advances Research Engineering Congress, Osmaniye, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.2286-2289

Bazı tıbbi ve aromatik bitkierin doğal boyama potansiyelleri

International Symposium on Medicinal and Dye Plants, 5 - 07 October 2017

Toxicity of Some Essential Oils and Plant Extracts against Sitophilus oryzea, Aconthocelides obtectus and Rhizoperta dominica

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, vol.1833 identifier identifier

The Importance and Traditional Uses of Sideritis Taxa in Turkey Flora

International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, vol.2, pp.465-470

Haploidy Role and Importance of Plant Biotechnology

International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, vol.3, pp.502-508

Seed Germination Studies on Endemic Salvia cryptantha Montbret Aucher ex Bentham in Turkey

International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, vol.5, pp.1263-1265 Sustainable Development

Effect of Different Treatment on Germination of Endemic S dichroantha Stapf in Turkey

International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, vol.5, pp.1260-1261

The Investigation of the Potential into Culture of Cocklebur Xanthium strumarium L

International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS) 2016, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, vol.4, pp.834-837

WILD COLLECTION AND SUSTAINABILITY OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS IN TURKEY

International Scientific Practical Conference, GANJA, Azerbaijan, 23 - 24 October 2015, vol.1, pp.346

SIGNIFICANCE OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGUS

International Scientific Practical Conference, GANJA, Azerbaijan, 23 - 24 October 2015, vol.1, pp.346

Alkanna orientalis var. orientalis tohumlarının canlılık ve çimlenme potansiyeli

11. Tarla Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 7 - 10 September 2015, pp.761-764

Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen uçucu yağların Antineoplastik özellikleri

II Tıbbi ve aromatik bitkiler sempozyumu, Yalova, Turkey, 23 - 25 September 2014, pp.272-277

Türkiye florasında yayılış gösteren Alkanna taksonları ve önemi

II Tıbbi ve aromatik bitkiler sempozyumu, Yalova, Turkey, 23 - 25 September 2014, pp.646-651

Organik Tarım ve Ekosistem ile İlişkisi

İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve gıda Kongresi, Niğde, Turkey, 02 October 2013 - 04 October 0213, pp.333-337

Investigation of seed potato production in alternative tissue culture media

International symposium on agronomy and physiology of potato, Nevşehir, Turkey, 20 September 2010, pp.200-205 Sustainable Development