Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Örgütsel İmrenme ve İmrenilme: Akademisyenler Üzerinde Bir Araştırma ve Ölçek Uyarlaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.40, pp.72-97, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Örgütsel Utanç: Ölçek Uyarlaması Ve Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma

Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.51-60, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinde Başlıca Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kriz Yönetiminin Değerlendirilmesi

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.3, pp.1703-1715, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Bankacıların İş Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, pp.172-190, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜKENMİŞLİK VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE ANKARA-KIZILAY’DAKİ BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.4, pp.84-92, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

KOBİ Yöneticilerinin KOSGEB Desteklerine İlişkin Algı ve Beklentileri

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.3, pp.30-38, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Sektöründe Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık

Researcher Social Science Studies, vol.5, no.2, pp.85-99, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ERP VE ERP YAZILIMI KULLANAN BİR İŞLETMENİN İNCELENMESİ

Akademik Bakış, no.57, pp.166-177, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

HÜKÜMET KADIN FİLMİ EŞLİĞİNDE VİZYONER LİDERLİK

the Journal of Academic Social Sciences, no.6, pp.147-154, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

İŞ Mİ İNSAN MI? YÖNETİM TARZI MATRİSİ VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

in: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE KAVRAMSAL VE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR, Dr. Furkan ÇELEBİ, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.125-143, 2020

KÜRESEL SALGIN (COVID – 19) SÜRECİNDE İŞ EŞİTSİZLİKLERİVE ZORUNLU ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt II, Doç. Dr. Mustafa Mete, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.301-316, 2020