Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE YAZMAYA YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARI

2. Uluslararası TürK Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2018, vol.2, pp.299-316

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, Turkey, 05 July 2018

İlkokul Öğrencilerinin Sınıf Öğretmeni Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 8 - 11 May 2017

Velilerin Sınıf Öğretmenlerine Bakış Açısının İncelenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, vol.1, pp.51-52

Books & Book Chapters

Öğretmen Adaylarının Çok Katmanlı Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

in: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları VI, Doğanay Ahmet, Kutlu Oğuz, Editor, Akademisyen Kitabevi A. Ş., pp.1-10, 2022

Öğretmen Adaylarının Konuşma Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, Koca Şehriban, Editor, Serüven Yayınevi, pp.429-442, 2022

Öğretmen Adayları için Eğitsel Oyuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

in: Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar, Akgün Abuzer; Gülmez Güngörmez, Hatice, Editor, Iksad Publications, Ankara, pp.129-151, 2021

Metrics

Publication

22

Project

1