Asst. Prof. HÜSEYİN YÜNER


İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Sanatları ve Dini Musiki


Research Areas: Islamic Law, History of İslam and Arts

Metrics

Publication

3

Project

4

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals

Biography

Öğrenim Bilgisi

Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI 2015 - 28/Nisan/2022

Tez adı: Muhammed b. Mübarekşâh ve Şerhu Kitabi'l-Edvâr Adlı Eseri (2022) Tez Danışmanı:(PROF. DR. BAYRAM AKDOĞAN) 

Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ İSLAM HUIUKU ANABİLİM DALI 2022 - Devam Ediyor 

Tez adı: Biyoetik Alanındaki Tartışmaların İslam Hukuku İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. HACI YUNUS APAYDIN

Yüksek Lisans ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 2001 - 8/Temmuz/2005

Tez adı: Klasik fıkıh doktrininde kadınların ceza konularındaki şahitliği (2005) Tez Danışmanı: Prof. Dr. HACI YUNUS APAYDIN

Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR. 1996 - 11/Temmuz/2001

Akademik Görevler

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 

25.01.2017 BÖLÜMÜ/İSLAM SANATLARI VE DİNİ MUSİKİ ANABİLİM DALI)

Projelerde Yaptığı Görevler:

Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 

Eğitmen:HÜSEYİN YÜNER, , 12/10/2020 - 31/12/2021 (ULUSAL) 1.

Ergenlik Dönemi İnanç Problemleri Riskine Karşı Ailelerin Süreci Yönetme Yeterliliklerinin 

Geliştirilmesi Projesi, Diğer (Ulusal), Araştırmacı:HÜSEYİN YÜNER, 01/09/2021 (ULUSAL) 

2.

Lise Düzeyi Genç Kuşakların İnanç Problemleri Konusunda DKAB Öğretmenlerinin Erken Önleme ve Süreci Yönetme Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi, Diğer (Ulusal), Araştırmacı:HÜSEYİN YÜNER, , 

25/02/2021 - 15/12/2021 (ULUSAL) 

3.

Dersler * Öğrenim Dili Ders Saati

Lisans

Dini Musiki Türkçe 2

Temel Müzik Bilgisi Türkçe 2

Makamlarla Kur’an-ı Kerim Tilaveti Türkçe 2

Türk Musikisi Makamları Türkçe 2

Türk Din Musikisi Repertuarı Türkçe 2

Türk Din Musikisi Nazariyatı Türkçe 2

Cami Musikisi Uygulamaları Türkçe 2

Yüksek Lisans

Türk Musikisi Nazariyatı Türkçe 3

Solfej Türkçe 3

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

YÜNER HÜSEYİN (2017). İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Mûsiki Nazariyatı Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:6067671)

1.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

YÜNER HÜSEYİN (2022). MEVLÂNÂ MÜBAREKŞÂH'IN ŞERHU KİTÂBİ'L-EDVÂR'INDA SES PERDELERİNİN TAKSİMİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(2), 840-851., Doi: 10.30783/nevsosbilen.1106690 (Kontrol No: 7748560)

1.

YÜNER HÜSEYİN (2018). İLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİNDE MUSİKİ EĞİTİMİ. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13(13), 253-267. (Kontrol No: 6057952)

Education Information

2022 - Continues

2022 - Continues

Doctorate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -, Turkey

2015 - 2022

2015 - 2022

Doctorate

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

Muhammed b. Mübarekşâh ve Şerhu Kitabi'l-Edvâr Adlı Eseri

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

2005

2005

Postgraduate

Klasik fıkıh doktrininde kadınların ceza konularındaki şahitliği

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Research Areas

Islamic Law

History of İslam and Arts

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Yozgat Bozok University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Head of Department

Yozgat Bozok University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları

Non Academic Experience

2020 - 2021

2020 - 2021

Öğretim üyesi

Other Public Institution, Diyanet İşleri Başkanlığı , Eğitim Merkezi

2003 - 2017

2003 - 2017

Genel Koordinatör

Other Public Institution, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK DİN MUSİKİSİ NAZARİYATI II

Undergraduate

Undergraduate

MAKAMLARLA KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL MÜZİK BİLGİSİ

Undergraduate

Undergraduate

TEMEL MÜZİK BİLGİSİ

Undergraduate

Undergraduate

MAKAMLARLA KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ

Postgraduate

Postgraduate

SOLFEJ (NOTA DEŞİFRE) ÇALIŞMASI II

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK DİN MUSİKİSİ REPERTUARI

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK DİN MUSİKİSİ REPERTUARI

Postgraduate

Postgraduate

TÜRK DİN MUSİKİ NAZARİYATI I

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MUSİKİSİ MAKAMLARI

Undergraduate

Undergraduate

DİNİ MUSİKİ

Postgraduate

Postgraduate

SOLFEJ (NOTA DEŞİFRE) ÇALIŞMASI I

Undergraduate

Undergraduate

DİNİ MUSİKİ

Undergraduate

Undergraduate

CAMİ MUSİKİSİ UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MUSİKİSİ MAKAMLARI

Undergraduate

Undergraduate

CAMİ MUSİKİSİ UYGULAMALARI

Taught Courses And Trainings

2023 - 2024

2023 - 2024

Koro Eğitimi

Academic Units - Course

Yüner H.

2022 - 2022

2022 - 2022

Enstrüman Eğitimi

Academic Units - Course

Yüner H.

2020 - 2021

2020 - 2021

Tashih-i Huruf Kadın Görevliler Eğitimi

Academic Units - Training

Yüner H.

2019 - 2020

2019 - 2020

Tashih-i Huruf Erkek Görevliler Eğitimi

Academic Units - Training

Yüner H.

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Mûsiki Nazariyatı Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

YÜNER H.

Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu, 3 - 04 November 2017

Scientific Refereeing

November 2023

November 2023

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi dergisi (Online)

National Scientific Refreed Journal

Artistic Activity

June 2021

June 2021

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Konseri

Yüner H.

June 2020

June 2020

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezuniyet Konseri

Yüner H.Jury Memberships

October-2023

October 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Yozgat Bozok Üniversitesi

June-2023

June 2023

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Yozgat Bozok Üniversitesi

May-2023

May 2023

Competition

Milli Eğitim Bakanlığı Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması