Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Yunanistan kamuoyunda Balkan Antantı

Tarih Araştırmaları Dergisi , vol.30, no.50, pp.105-118, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Devletinden Cumhuriyete Yörük ve Türkmenlerin sosyo iktisadi ve kültürel politikalardaki yeri

Uluslararası Antalya Yörük ve Türklük Araştırmaları Bilim ve Sanat Kurultayı, Antalya, Turkey, 05 May 2022

Türk Dünyasının Gelecek Perspektifi: Sorunlar ve Fırsatlar

Türk Dünyasının Dünü Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 16 March 2021, pp.247-258

1930 1938 Dönemi Balkanlardan Göç Politikası ve Gagavuz Türkleri Meselesi

4. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, Turkey, 17 - 19 May 2016, pp.311-324 Sustainable Development

Soğuk Savaş Döneminde Kurulan Dostluk Cemiyetleri ve Dernekleri Bağlamında Türk-İran İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme

10. Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu 12-13 Aralık 2018 KONYA, Konya, Turkey, 12 December 2018

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de İskan Politikaları ve Demokrat Parti Döneminde Balkanlardan Göç Politikası

III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 6 - 09 July 2017, pp.202 Sustainable Development

Lozan Antlaşması Öncesi ve Sonrasında Batı Trakya Türklerinin Eğitim Hakları İle İlgili Yapılan Yasal Düzenlemeler

1. Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.1039-1047

Yozgat Halkevinin Kurluşu ve Faaliyetleri 1932 1951

I. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.2, pp.311-321

Atatürk Dönemi İskan Politikaları ve Göçmenlerin İskanı Uygulamaları 19201-1938

Türk Dünyası Kültürel Değerler Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 08 November 2013, vol.1, pp.507-522

Amerikan Belgelerine Göre Ermeni Milliyetinin Oluşumunda Misyonerlerin ve Yardım Kuruluşlarının Rolü

Hoşgörüden Yol Ayrımına ERMRNİLER, Kayseri, Turkey, 22 - 24 May 2008, vol.2, pp.343-358

Books & Book Chapters

Milli Mücadelede Cepheler

in: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Sadık Sarısaman, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Erzurum, pp.121-146, 2024

Türk Basını ve Arşiv Belgelerine Göre Lozan Konferansında Nüfus Mübadelesi Tartışmaları

in: Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapu Senedi Lozan Barış Antlaşması 100. Yıl, Behçet kemal YEŞİLBURSA, Editor, Sentez yayıncılık, Ankara, pp.343-367, 2023

Bursa ve Çevresinde Mülteci ve Mübadil İskânları

in: BURSA’DA ZAMAN, MEKÂN VE İNSAN Bursa’nın Yunan İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı, Behçet Kemal Yeşilbursa, Editor, Sentez yayıncılık, Bursa, pp.567-592, 2022

Osmanlı Devletinden Cumhuriyete Yörük ve Türkmenlerin Sosyo İktisadi ve Kültürel Politikalardaki Yeri

in: Antalya Yörük Türkmen Kitabı, Önder Bilgin, Editor, Bilge Kültür Sanat Yayınevi, Antalya, pp.23-30, 2022

YOZGAT BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ -TARİH-KÜLTÜR-SANAT-EDEBİYAT-

in: Yozgat Tarihi ve Kültürü, Ebubekir Güngör, Editor, Akçağ Yayınevi, Ankara, pp.467-514, 2022

Yozgat Halkevinin Kuruluşu ve Faaliyetleri

in: Yozgat tarihi ve Kültürü, Ebubekir Güngör, Editor, Akçağ yayınevi, Yozgat, pp.217-242, 2022

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2021

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi hayatında Özal'lı Yılar (1980-1991)

in: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Sayılır Burhan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.178-206, 2021

Nüfus Mübadelesinin Kimsesiz Ötekileri: Ortodoks Karamanlı Türkler

in: MÜBADELE, Türk-Yunan Nüfus Değişimi I,, Emgili Fahriye, Özmen Süleyman,Kaya Murat, Editor, Rumeli Üniversitesi Yayınları: 5, İstanbul, pp.95-110, 2021

Tarihin Kimlik ve Kültür ile İlişkisi Bağlamında Cumhuriyet Dönemi Kurumsal Yapılarda Türk Kimliğinin İnşaa Süreci

in: KÜLTÜR VE KİMLİK:DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMLAR, HAYATİ BEŞİRLİ, ZEYNEP SERAP TEKTEN AKSÜRMELİ, Editor, SİYASAL, Ankara, pp.9-24, 2020

Türk Basını ve Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Dönemi (1920-1938)Türk Afganistan İlişkileri ve Sadabad paktı

in: Berna Türkdoğan Uysal armağan Kitabı, Şenol kantarcı,Fatma Şimşek, Editor, sonçağ yayınevi, Ankara, pp.245-257, 2014

Cumhuriyet Halk Partisi'nden Demokrat Parti'ye; Siyasi Partilerin Programlarında Nüfus Politikası

in: M.Cihat ÖZÖNDER Armağanı, Hayati Beşirli, Editor, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, pp.221-227, 2012

Türk Basınına Göre 1930 yerel ve 1935 genel Seçimlerine Yahudiler

in: Türk Sosyal ve Siyasal hayatında YAHUDİLER, İbrahim ERDAL,Yunus ÖZGER, Editor, IQ Kültür sanat yayıncılık , İstanbul, pp.273-284, 2011

Türk basınına Göre 1930 yerel ve 1935 Genel Seçimlerinde Yahudiler

in: Türk Sosyal ve Siyasal hayatında YAHUDİLER, İbrahim Erdal-Yunus Özger, Editor, IQ Kültür Sanat yayınevi, İstanbul, pp.273-285, 2011

Ermeni Komitacıları Ermeni ve Diğer Gayrimüslümlere UyguladığıBaskı ve Saldırılar

in: Osmanlı Siyasal ve Sosyal Hayatında ERMENİLER, İbrahim ERDAL,Ahmet KARAÇAVUŞ, Editor, IQ Kültür sanat yayıncılık , İstanbul, pp.41-54, 2009

Ermeni Komitecilerin Ermeniler ve Diğer Gayrimüslimlere Yaptığı Baskı ve Saldırılar

in: Osmanlı Siyasal ve Sosyal hayatında ERMENİLER, İbrahim Erdal-Ahmet Karaçavuş, Editor, IQ Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, pp.41-55, 2009

Cumhuriyet Dönemi Yörüklerin İskanı Konusu

in: Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler, İbrahim ERDAL,Hayati BEŞİRLİ, Editor, Phoenix Yayınevi, Ankara, pp.1-13, 2008

Episodes in the Encyclopedia

Etabli Meselesi

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.000, 2022

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.000, 2021

Sümerbank

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, pp.000, 2021

Metrics

Publication

65

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals