Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of Abrasion and Scratch Resistance of Some Varnishes Applied to Naturally Aged Wood

30th International Conference Research for Furniture Industry, Poznan, Poland, 22 September 2022 Creative Commons License

Adhesion nnd Factors Affecting Adhesive in Woodworks Industry

Cukurova 7. International Scientific Researches Conference, Adana, Turkey, 08 September 2021, pp.1122-1134 Creative Commons License

Mobilya Üretim Teknolojilerinde Grup Teknolojisi ve Hücresel Üretimde Hücre Oluşturma Yöntemlerinin Gelişimi

Cukurova 7. International Scientific Researches Conference, Adana, Turkey, 08 September 2021, pp.1135-1148 Creative Commons License

Yapıda ve İç Mekânda Yönlendirilmiş Yongalı Levha (Osb)’nin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

4. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 2020, pp.273-290 Creative Commons License

Doğal Yaşlanmış Aağaç Malzemede Uygulanan Bazı Verniklerin Yüzey Sertlik Değerlerinin Belirlenmesi

Çukurova II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.448-459 Creative Commons License

Ağaç Malzemeye Uygulanan Bazı Verniklerin Metrik Kroma Değerine Etkisinin İncelenmesi

Çukurova II. Uluslarası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.460-468 Creative Commons License

Metrics

Publication

13

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals