Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Türkiye’deki En Değerli Markalara Sahip İşletmelerin İnsan Kaynakları Uygulamaları: Uluslararası bir kıyaslama

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.4, no.2, pp.335-352, 2020 (International Refereed University Journal)

En Değerli Markalara Sahip İşletmelerin İnsan Kaynakları Uygulamaları

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.3, no.1, pp.37-48, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnsan Kaynakları Uygulamalarının İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi

ANADOLU AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, pp.111-131, 2019 (International Refereed University Journal)

ÖRGÜTLERDE DIŞLANMA, SİNİZM VE POZİTİF-NEGATİF DUYGUSALLIK ARASINDAKİ İLİŞKİLER: POZİTİF VE NEGATİF DUYGUSALLIĞIN ARACILIK ROLÜ

ULUSLARARASI YÖNETİM, İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.14, no.2, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: FİZİKSEL AKTİVİTELERE KATILIMIN ROLÜ

ULUSLARARASI ALANYA İ.İ.B.F. DERGİSİ, vol.6, no.3, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖRGÜTLERDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜT İÇİ VE ÖRGÜT DIŞI ENERJİ YÖNETİMİ TAKTİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, vol.9, no.35, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.3, no.2, pp.112-131, 2013 (International Refereed University Journal)

Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıkları ve Yöneticilerin Cinsiyeti: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.5, no.3, pp.5-17, 2013 (International Refereed University Journal)

Personeli Güçlendirme, Örgüt İklimi ve Yaratıcı Kişilik Özelliklerinin Örgüt Düzeyinde Yaratıcı Çıktılar Üzerindeki Doğrudan ve Dolaylı Etkileri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.29, pp.211-238, 2010 (International Refereed University Journal)

Örgütsel Destek, Sosyal Destek ve İş/Aile Çatışmalarının Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkileri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.25, pp.141-170, 2008 (International Refereed University Journal)

ÖRGÜT İMAJI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: YOZGAT EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.19, pp.263-294, 2005 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Is Your Manager a Psychopath? An Evaluation of the Relationship between the Personality Types of Managers and Workers and the Levels of Psychopathy

13th International Symposium in Management - Management During and after the Economic Crisis (SIM), Timisoara, Romania, 9 - 10 October 2015, vol.221, pp.76-85 identifier

The Influence of Workplace Exclusion on Workplace Deviance Behaviors: The Role of Employees Regulatory Focus

The 12th International Academy of Management and Business (IAMB) , Warszawa, Poland, 23 - 25 April 2012, pp.16-17