Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Elektronik Sağlık Okuryazarlığının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Cumhuriyet Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

HASTALARIN TÜKETİCİLEŞTİRİLMESİ VE HASTA GÜÇLENDİRME

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.7, no.3, pp.456-471, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

X ve Y Kuşaklarında Satın Alma Karar Sürecinde Algılanan Risk: Mobilya Sektörüne Yönelik Bir Araştırma

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.4, no.21, pp.742-753, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaos Teorisi, Karmaşıklık Teorisi, Karmaşık Uyarlamalı Sistemler: Sağlık Hizmetleri Açısından Bir Derleme

International Journal of Academic Value Studies, vol.3, no.16, pp.330-343, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.33-59, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tüketicilerin Takviye Edici Gıdalarla İlgili Değerlendirmeleri

19. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 23 September 2020, pp.1571-1590

Sorgun Kaplıcalarının Yerli Turistler Tarafından Tedavi AmaçlıKullanımı

II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMUYozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.2, pp.104-118

CAHME Kriterleri Çerçevesinde Sağlık Yönetimi Eğitim Müfredatı Değerlendirmesi

10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016

Books & Book Chapters

SOSYAL PAZARLAMA VE SAĞLIK DAVRANIŞ TEORİLERİ

in: SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II (E-KİTAP), Prof. Dr. Arzu KARACA, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.83-108, 2022

COVID-19'un Bireylerin Günlük Yaşantı ve Tüketim Davranışları Üzerindeki Etkileri

in: İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar -IV-, Soysal, Abdullah, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.24-50, 2021