Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hipericum spp. Bitki Ekstraktlarının Rhizoctonia Solani Üzerine Antifungal Etkisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.9, no.2, pp.812-821, 2021 (Other Refereed National Journals)

Bazı Entomopatojen Fungusların Baklazınnı, Epicometis hirta (Poda) (Coleoptera: Scarabaeidae) Erginlerine Karşı Virülensliği

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.8, no.2, pp.37-42, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yozgat İli Pestisit Kullanımının Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.568-584

Antifungal Effect of Some Plant Extracts Against Factors Wheat Root Rot

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, vol.1833 identifier identifier