Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The effect of self-esteem and empathic tendency on the violence tendency in adolescents: a multivariable analysis

Indian Journal of Youth and Adolescent Health, vol.9, no.1, pp.1-10, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Violence Tendency among Secondary School Students: The Effect of Self-Esteem and Empathic Tendency

Journal of Advances in Medicine and Medical Research, vol.33, no.21, pp.195-205, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The health and social status of the elder: a multivariate analysis

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.7, no.1, pp.26-41, 2021 (Other Refereed National Journals)

GEBELİKTE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE GEBELİKTEKİ YAKINMALAR VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gevher Nesibe Journal, IESDR, vol.5, no.9, pp.21-26, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinde madde kullanım eğilim düzeyi ve risk faktörleri

Bozok Tıp Dergisi, vol.10, no.3, pp.1-5, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Self Care Education of Adolescents on the Power of Self Care.

The International Journal of Caring Sciences, vol.10, no.3, pp.1368-1373, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pain experience of nursing students and the methods used to cope with pain

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.29, no.3, pp.117-121, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Yüksek riskli bireylerde sağlığın geliştirilmesinde davranış değişiminin izlenmesi

türkiye klinikleri, vol.3, no.3, pp.134-137, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of knowledge about hypertension on the control of high blood pressure

International Journal of the Cardiovascular Academy, vol.2, no.1, pp.27-32, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aile sağlığı merkezine başvuranların ruh sağlığı düzeyi ve etkileyen faktörler

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, vol.20, no.3, pp.115-121, 2016 (Other Refereed National Journals)

The effect of knowledge about hypertension on the control of high blood pressure a multi variables analysis

International Journal of Cardiovascular Academy, vol.2, pp.27-32, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hipertansiyon hakkındaki eğitimin hipertansiyon kontrolüne etkisi

Bozok Tıp Dergisi, vol.1, no.1, pp.13-19, 2016 (Other Refereed National Journals)

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.315-319, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebelik öğrencilerinin çocuk ihmal ve istismarına yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddete bakışlarının değerlendirilmesi

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Üniversitesi öğrencilerinde madde kullanımı eğiliminin değerlendirilmesi

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017

The effect of knowledge about hypertension on the control of high blood pressure A multi variables analysis

12th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016

Kuran kursuna kayıtlı kadınların sağlık programlarını takip etme ve yararlanma durumları

3. Uluslararası Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015

Level of Aggression in High School Students and Affecting Factors

III. Uluslararası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014

Adölesanlarda sağlık davranışları okul tabanlı bir çalışma

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2013