Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEMŞİRELERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

7. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, 14 December 2021

Tıp öğrencilerinin sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete ilişkin görüşleri: kalitatif bir çalişma.

Uluslararası 4.Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji Kongresi, 18 - 20 October 2018

Geç adölesan dönemde premenstruel sendrom prevelansı ve ilişkili faktörler.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 April 2018

Aromaterapinin kadın sağlığı alanında kullanımı ve hemşirenin rolü.

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 April 2018

Üniversite öğrencilerinde madde kullanımı eğiliminin değerlendirilmesi.

3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 October 2017

Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddete bakışlarının değerlendirilmesi

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Acil Serviste Hemşirelerin Adli Vakalar Ile Karşılaşma Durumları Ve Adli Hemşireliğe Ilişkin Görüşleri

Uluslararasi II. Adli Hemşirelik Kongresi Ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Turkey, 3 - 04 November 2016 Sustainable Development

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenmeye Bakışları

Öğrenci Hemşirelerde Profesyonelleşme Süreci Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 March 2016

The effect of knowledge about hypertension on the control of high blood pressure A multi variables analysis

12th International Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS), Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016

Kuran kursuna kayıtlı kadınların sağlık programlarını takip etme ve yararlanma durumları

3. Uluslararası Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015

Level of Aggression in High School Students and Affecting Factors

III. Uluslararası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 September 2014

Geçmişten günümüze yaşlılara verilen hizmetler

Geriatride Güncel Hemşirelik Yaklaşımları Sempozyumu, 17 April 2014

Yaşlı bakım modelleri

Geriatride Güncel Hemşirelik Yaklaşımları Sempozyumu, 17 April 2014

Adölesanlarda sağlık davranışları okul tabanlı bir çalışma

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2013

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

34

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

69

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals